B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

32

Det er brugeligt at synge i Selskaber morsomme

Viser om nye Tildragelser, om Ægteskab, naar en

ung Mand tager en gammel Kvinde til Ægte eller

en gammel Mand en ung Pige. Emnet er ogsaa

tidt hentet fra Fangsten, saaledes om den, som ingen

Sælhund kan fange, eller om den, som taber sine

Fangstredskaber af Vanvare eller glemmer dem.

Spillemanden, som slaar Trommen til Sangen, og

alle Kvinderne synger med, naar de har faaet lært

Viserne. Dette gør de for Morskabs Skyld, ligesom

de finder paa andre Lege, som at trække Hanke

eller Krog med Fingrene, eller prøve, hvem der

er den stærkeste i at skære Ansigter, ligeledes hvem

der er den stærkeste i Armene ved at fatte med

Armene omkring Albuen, og den, som kan trække

en andens Arm ligeud, har vundet. En af Legene

er saaledes: I Vintertiden, naar de kommer fra

Syd og Nord, tager de en Skindpose og fylder

den med Hø, derpaa deler de sig i to i Hobe, hvilke

der skal være ligemange, saa sparker de denne Skind-

hvis den til Slut falder

pose rundt med Fødderne;

Nord paa, saa har de Nordlandske vundet, men

hvis den falder Syd paa, saa har de Sydlandske

vundet. Dette gør de for at more sig, og uden Haand-

gribeligheder. 1

) Naar Legen er forbi, gaar

de til

Købmanden og melder ham Udfaldet, og han giver

saa dem, der har sejret, en Tomme Tobak. Kvin-

derne har ogsaa en Leg for sig selv,

der bestaar

i, at de holder hinanden i Haanden og saaledes

danner en Ring, og naar den sidste gaar ud, saa

i) Altsaa et Fodbold-Spil.

More magazines by this user
Similar magazines