B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

33

griber de hende. De leger ogsaa Blindebuk og

adskillige Knaplege. Hele Tiden er de glade og

lystige.

De omgaaes meget nøje med Føden; naar de

spiser Sælhundekød, afgnaver de Benene saa godt,

at det ikke er muligt at gøre det bedre. Det uhyg-

geligste, jeg saa, var naar de spiste Lusene af sig

selv, saavel Mandfolk som Kvinder, og ligeledes

at Kvinderne slikkede deres Børn med Tungen,

naar de havde sølet sig til, og spyttede det saa ud

af Munden. Naar Du ser en 80aarig Grønlænder,

vil Du ikke kunne se Skæg i hans Ansigt, ikke

mere end paa Bagen af min Haand. Grunden er,

at de trækker Haarene ud med Rødderne, naar de

de en Kniv.

begynder at vise sig; hertil bruger

Grønlænderne er smaa af Væxt, med Opstoppernæse,

sort Haar og gulagtige af Ansigtsfarve. Der

er vel Mænd af Størrelse som Kongens Livgardister,

men de er faatallige. Der findes mange Ba-

starder, som stammer fra udenlandske Nationer,

thi de anser det for en Ære at blive beligget af en

Udlænding, selv om de er gifte; kan hænde ogsaa,

at Konens Mand falbyder hende for en lille Be-

taling, eft t hvad vor Købmand fortalte os den Gang

vi rejste c -ter Spæk, og han sov hos dem om Nat-

ten, medens vi sov i Baaden, hvor der var Plads

for 4 Mænd, da der var en Slags Kahyt agter ude.

Disse gifte Mænd mente at opnaa mere Venskab

med og højere Anseelse hos Købmanden ved at

deres Koner fik Børn med ham. Hvis vi andre

vilde have med de grønlandske Piger at gøre, kunde

More magazines by this user
Similar magazines