B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

35

Spæk, da kunde vi ikke bringe 01 med, hvis vi

da havde noget, men havde kun to Sortebrødskager

hver Dag, og lidt Smør, 3 Mark til hver Mand om

Ugen, og for 2 Mark gammelt salt Kokød, som

baade er sejgt og som oftest magert. Gryn og Ærter

faar vi tilstrækkeligt af, naar vi er hjemme. Vor Løn

er 30 Rigsdaler om Aaret, derfor køber vi Lærred,

islandske Trøjer til syv Mark, Sømandsstrøm-

per, Halstørklæder og al vor Tobak, end videre

Krudt og Bly for at skyde Ryper eller Harer for

at spare paa vor knappe Kost. Naar vi var hjemme,

fandt Købmanden noget Arbejde til os, som om Vin-

teren bestod i at hjælpe Tømmermanden i hans

Tømrerarbejde, Bødkeren med hans Tønder til

Spækket, som vi fyldte med Vand, skovle Sneen

fra alle Husene, bære Vand for Kokken og brygge

01, naar det behøvedes, med andet Arbejde, som

kunde forefalde saavel hjemme som ogsaa, naar

Isen var lagt, samt med Slædefart til Grønlænderne

for at hente Spæk eller Ryper,

hvis Købmandens

Skytter havde fanget noget, maaske meget langt

borte. Tjenesten hos Købmændene er meget besvær-

lig, især naar disse raader og regerer ligesom deres

Stolthed foreskriver dem, og de er sikre, da ingen

vover at modsige dem, og da de i Grønland er

som Konger og Herrer og ingen har over sig, saa

Grønlænderne troer, at de er Guder her paa Jorden

og derfor ærer dem som deres Konger. Nu

er heri sket store Forandringer siden jeg rejste

derfra. I min Tid var der hverken Faar, Køer,

Svin eller Høns. Men jeg har siden talt med en

3*

More magazines by this user
Similar magazines