B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

36

Præst, som nylig var ankommen derfra, der for-

talte mig, at over 200 Køer var blevet bragt der-

hen og en Mængde Faar, Høns og Svin; der var

ogsaa kommen to Magistratspersoner, en Justitsraad

og en Kancelliraad, som skulde efterse og dømme

i alle Sager, som maatte forefalde mellem Købmændene

og Folkene og ikke stikke noget under

Stolene af hvad der blev klaget over for dem; der-

for kunde nu heller ingen til Landets Styrelse an-

tages uden at have gode Attester at fremvise, saavel

af de Overordnede som de Underordnede;

deres Løn var ogsaa bleven forbedret. Jeg paastaar,

Henseender et bedre Land

at Grønland er i mange

end Island. For det første saa jeg dér i mange

Fjorde saa godt Land til Faareavl som jeg aldrig

har set her. Imellem Fjordene laa der Aase, bevoxede

med Lyng og kraftigt Græs paa begge

Sider, hvoriblandt ogsaa voxede Enebær og Blaabær.

Disse Fjorde gaar 7— 8 Mil ind i Landet. In-

derst inde i Fjordene laa tørre og brede Flodbredder,

bevoxede med kraftigt Græs; midt i Dalene

løb Floder, som havde deres Oprindelse fra Fjeldkanten

eller Oplandet og løb ud i Fjorden og var

fulde af Foreller. Men Grønlænderne havde ikke

Net eller Fangstredskaber til at fange Forellerne,

og de tog dem derfor under de Jordstykker, som

var faldet ned fra Bredderne og som Forellerne

laa under. Vi købte en Del Foreller for Tobak.

Nederst i Aasene var der Birkeskov paa begge

i stor

Sider og ved Strandkanten spiselige Alger

Mængde. Jeg ræsonnerede med mig selv over, at

More magazines by this user
Similar magazines