B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

37

det vilde være fordelagtigt at opføre Gaarde her

paa begge Sider af Floderne, thi jeg kunde ikke se,

at der manglede noget, naar undtages Torskefiskeri.

Forøvrigt var der en Mængde Sælhunde, fortrinlig

Græsgang for Faar om Vinteren, alle Slags Hav-

fugle, og mange Øer, hvor Grønlænderne boede,

men hvor der ellers vilde have kunnet være Edder-

fuglerugeplads. Der hvor Grønlænderne har deres

Bopæl, skræmmer de Fuglene bort. Jeg har aldrig

spist saa mange Blaabær som i Grønland eller saa

ofte faaet Haresteg. Naar vi gik ind efter Dalene,

at undersøge Landet, som bestod af Klipper, Sumpe

og Tuer, bevoxede med islandsk Mos, saa standsedes

vi inderst inde af Bræer, som her strakte

Armene ned. Paa Vejen saa vi en Mængde Harer

og Ryper, mange Ræve og Fodspor efter Bjørne.

Vi gik da endnu længere ind i Landet, indtil vi

tilsidst var omsluttede af Bræer paa alle Kanter;

men endskøndt vi havde Lyst til at trænge dy-

bere ind i Landet, saa var der det i Vejen, at vi

stødte paa Revner i Bræerne, saa brede og dybe,

at det var umuligt for os at komme over dem.

Efter hvad jeg har hørt, har Hollændere, der ere

meget begærlige efter at udgrunde Verdens Til-

stand, som deres Skrifter ogsaa udviser, prøvet at

finde Bunden i disse Revner med Snører af 200

Favnes Længde, men alligevel forgæves. Alle Rens-

dyr har deres Ophold i det Indre af Landet og

kommer ikke ned til Kysterne, før deres Unger

er saa store, at de kan undgaa deres Fjender, hvis

de møder dem, det vil sige dem, der vil skyde

More magazines by this user
Similar magazines