B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

38

paa dem. Der er ogsaa Bjørne, som aldrig kommer

ned til Bygden eller til Kysten, før i yderste Nød.

Rensdyrerne kommer ikke ned til Kysten, før i

Tiden fra Begyndelsen af Maj til Begyndelsen af

Juni Maaned, og gaar bort henimod Mikkelsdag.

Men det Indre af Landet maa være godt, da Rens-

dyrene ser meget godt ud om Foraaret, og lever

mest af Græs og Klippemos. Dette er ogsaa Ho-

vedgrunden for min Formening om, at Bjørnene

opholder sig her, som behøver Kød og Fisk, da

de ikke kan spise Græs eller Mos som andre Dyr,

som ernærer sig af Jordens Grøde.

Nu har jeg berettet, hvad jeg saa paa denne Rejse,

som fandt Sted i Efteraaret 1755. I dette Efteraar

opførte vi vort Bryghus

i bedre Form end det tid-

ligere var i, dækkede det med Tørv, og rejste ikke

bort, før vi tog paa Spækrejse.

Vi havde faaet en

ny Assistent, ved Navn Roderigo, en uduelig Mand

saavel tillands som tilvands, han var født i Nak-

skov i Lolland,, og døde om Vinteren [1755] lidt

før Jul, som jeg før har omtalt; han styrede Jollen,

men Købmanden Baaden.

Det var i Begyndelsen af Vinteren, at vor Spækrejse

tog sin Begyndelse, og vi blev længe borte

paa Grund af daarligt Vejr. Da vi kom til Sami-

liasok, som ligger 14 Mil hjemmefra, fik vi en rygende

Snestorm, saa vi maatte ligge der 3 Dage

og Nætter. En Dag gav den derboende Grønlænder

sig til at fiske Ulke i Vigen, thi Søen var stille

under de høje Bjerge. Strax efter at Manden var

gaaet, kom hans Kone til Købmanden og sagde:

More magazines by this user
Similar magazines