B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

39

„Nu maa Du lade Dine Tjenere gaa bort og ind i

det Hus, hvor de ugifte opholder sig, for i Dag

skal jeg i Barselseng og maaske nu med det samme."

Købmanden berettede, hvad hun havde sagt, og vi

gik strax ind i det for os bestemte Hus, men da

der kun laa et Sælhundeskindstelt imellem, kunde

vi godt høre, hvad der gik for i sig det andet Hus.

Der blev kaldt paa en gammel grønlandsk Kvinde,

der skulde sidde hos Konen; lige med det samme

som Konen havde lagt sig, hørte vi, at hun kun

én Gang gav sig lidt eller stønnede, saa hørte vi

et Barn klynke, men Moderen tav stille. Den gamle

Kvinde tog Barnet og bar det tre Gange rundt om

Huset efter deres Skik og Brug; derpaa kom hun

ind igen og gav Konen sit Barn; Konen spurgte,

om hun havde set hendes Mand eller ikke. „Jeg

saa ham; det forekom mig, at han var paa Hjem-

vejen," sagde den Gamle. „Jeg vil staa op og tage

imod hans Fangst. Giv mig min Skindkjole." Der

blev gjort, som hun bad. De svøbte saa Barnet ind

i en Skjorte af Fuglehamme, hvortil der var fast-

gjort en Hætte, og derpaa tog Konen Barnet paa

Ryggen og bandt den nedre Del af Skjorten sam-

men med et Læderbaand, gik saa sin Mand i Møde,

tog Ulkeknippet fra ham og bar det hjem til Gaarden.

Dette baade saa og hørte jeg. Jeg kunde hel-

ler ikke fornemme,

Fødselen.

at hun havde Efterveer efter

Snestormen stilnede ikke af, saa vi maatte over-

natte dér og havde endnu 4 Mil igen til den sid-

ste Plads, vi agtede os til. Om Morgenen var Vejret

More magazines by this user
Similar magazines