B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

40

blevet smukt og der var ankommen mange Baade

Syd fra, som førte Spæk til Købmanden. Den omtalte

Plads hedder Tikssalamik; vi kom derhen om

Aftenen, og der var her forsamlet mere end 40

Grønlændere, der alle havde Varer at sælge, Sælhundespæk,

Ræveskind, Hvalbarder og Rensdyrskind.

Købmanden aabnede ogsaa sin Handelskiste,

hvori der fandtes alle de Varer, Grønlænderne

eftertragtede, samt Klæder og Kramvarer. Derefter

begyndte Pladsens Beboere at traktere de Fremmede

paa grønlandsk Vis, som jeg ovenfor har be-

skrevet. Under Maaltidet faldt Talen paa mange

Ting, har jeg ladet mig sige; deriblandt skal saavel

Stedets Beboere som de andre have ladet falde

disse Ord: „Nu er vi saa mange forsamlede her,

og disse Fremmede er saa faa; nu vil vi dræbe

dem i Nat og dele deres Varer imellem os." Derpaa

sagde en: „Jeg selv alene skal dræbe Kokken, for

han er ikke saa stærk, og det skal vi gøre i Aften."

Ogsaa andre Ting sludrede de om. Dette forstod

Købmanden ikke helt, men vor Tømmermand forstod

noget Grønlandsk. Købmanden gav da Ordre

til, at vi skulde gaa i den store Baad og hente

Kaarder, Knive og Bøsser, saa mange som vi var

i Tallet, og tilstrækkeligt Krudt. „Saa vaager

I i

Nat," sagde han, „og skyder Minutskud udenfor

Vinduerne; bring mig ogsaa min Pistol ladt, samt

min Kaarde og Kniv, men hver af Eder skal have

Kaarde ved Siden og Bøsse paa Skulderen." Vi

gjorde som Købmanden sagde, men da vi kom til-

var de alle kommen i Samtale med Køb-

bage,

More magazines by this user
Similar magazines