B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

41

manden angaaende Handelen. De blev tavse, da de

saa hans Pistol og Kaarden og spurgte saa, hvad

det skulde betyde.

Han sagde: „Mine Tjenere har bragt mig dette,

men jeg véd ikke, hvad de mener dermed; de gaar

altid fra Forstanden en Tidlang hvert Aar, thi de

har været i Krig udenlands." I det samme begyndte

vi at skyde udenfor Vinduerne, saa at baade Gaar-

den rystede og Bjærgene gav Genlyd. De sagde

da til Købmanden:

„Gaa dog ud og sig til dem, at vore Koner og

Børn er bange for denne Støj, sig, at de skal være

rolige."

Købmanden svarede: „Jeg vover ikke at gaa ud

til dem før i Morgen, da vil jeg spørge dem, hvorfor

de har gjort sig gale, thi hvis jeg nu gaar ud

til dem, saa frygter jeg for mit Liv. Nu kan vi

ikke længere tale højt om vor Handel før i Mor-

gen, naar Dagen gryer."

„Det er da til at undres over, at Du tager ud

med saadanne Tjenere."

„Jeg er nødt dertil," svarede Købmanden. „Nu

er det vel bedst, at vi alle gaar til Ro og lader

være at tale saa højt, at de kan høre os; ellers er

jeg bange for, at de tager Livet af os alle, thi det

kan de gøre med ét Skud."

„Tror Du, at de ikke vil komme herind, naar

vi tier?"

„Min Mening er,

at de ikke vil komme."

„Vi tør ikke sove i Nat af Frygt for, at de vil

dræbe os med vore Koner og Børn.".

More magazines by this user
Similar magazines