B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

43

og havde en Skaber og Frelser over sig. Saaledes

slutter denne Beretning.

Vi roede tilbage med vore Fartøjer fuldt lastede

og kom til Samiliasok, hvorfra vi tog til Bjergtinden,

hvorunder vi laa i en slem Havn, og maatte

vaage om Natten. Derfra til Nasalik, hvorfra vi

havde 6 Mil hjem; her laa vi i 5 Nætter. Her fik

Købmanden et Brev fra Præsten, Herr Rask, om

vor Vandel i Tiksalamik, som Grønlænderne havde

berettet til ham med nogle flere Tildigtninger end

der behøvedes. Saa kom vi hjem lige

dag

i Advent.

efter 1. Søn-

Hele Vinteren blev vi saa hjemme, beskæftigede

med at komme Sælhundespækket paa Tønder i

Spækhuset. Vi rejste ogsaa i Omegnen efter Spæk

og, naar Søen var tillagt, med Slæder. Grønlænderne

kan altid komme ud paa Søen, thi de bæ-

rer deres Baade med sig lige op paa de højeste

Snedynger, hvorfra de saa lader sig glide ned. Paa

Hjemvejen bærer de Baadene paa Hovedet, men

trækker de døde Sælhunde efter sig, og naar de

kommer hjem, skærer de et Stykke ud langs Sælhundens

Mave og lader Skindet følge med, en ganske

smal Strimmel, snitter det derpaa i Smaastykker,

og hver i Huset faar en Mundfuld, især naar

de andre Grønlændere ikke har faaet nogen Fangst.

De spiser ogsaa Hunde og Ravne, og strax naar

det begynder at tø, gaar de ud i Marken for at

plukke Bær, endskøndt disse er frosne, kommer

dem sammen med Spæk og spiser det med Muslinger.

Mændene gør ikke noget uden at passe deres

More magazines by this user
Similar magazines