B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

44

Kajakker, saa at de er i god

Tilstand med samt

deres Fragtskibe. Kajakkerne staar paa Stilladser

baade Sommer og Vinter, for at de ikke skal raadne.

Deres Huse er som et Loft, det vil sige Tagene

er flade som en Terrasse, for at Varmen skal vare

længere; naar alle Lamperne tændes, er ingen i

Stand til at være inde uden i bar Skjorte, men

naar Lamperne dør ud eller helt slukkes, er der

snart koldt igen. Naar Sneen paa Taget begynder

at tø om Foraaret, og det begynder at dryppe, flyt-

ter de ud i Teltene, der ligner Spidsteltene i Is-

land. I Teltene er der Døre som paa andre Huse,

de er overdækkede først med laadne Rensdyrskind,

med Haaret indad, saa tæt som muligt; dér udenom

er haarløst Skind, godt smurt i Tran, saa tykt fly-

dende som Tjære, thi de skal være vandtætte og

ikke kunne blive gennemvaade. Derover er der

lagt gamle vandtætte Skind for at skærme de andre.

Omkring hvert Telt er der opført et Gærde

af Tørv. For Døren hænger der ligesom

et For-

hæng, der kan trækkes til og fra; det bestaar af

opblæste Sælhundetarme, der er syede sammen i

Randene og ved første Øjekast at se til som en

Fosterhinde. Her udenfor er Forteltet, som ogsaa

er tillukket om Natten. Inde i selve Teltet hænger

der paa begge Sider Skindtæpper, der er utrolig

godt syede og tjener til Oppyntning, med alle Slags

Farver og Billeder af Fugle og Fiske; de er gjort

af Sælhundeskind, men saa utrolig kunstfærdigt,

at jeg ikke kan beskrive det med Pennen. Der

hænger ogsaa smaa Spejle til Pynt, hver til 1 Skil-

More magazines by this user
Similar magazines