B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

45

ling. Paa Gulvet staar deres Lampe, af Form som

en Halvmaane; paa Langsiden lægger de tørt Mos

og saa Tran; naar Langsiden tændes, giver den

Varme i Huset. Denne Lampe staar paa en Stol

med tre Fødder, hvorover deres Madkedel hæn-

ger; de laver den selv af Mursten, den er derfor

rødagtig at se til; „deri bliver Maden sød," sagde

Grønlænderne til mig. 1

) Den hænger i fire Snore,

gjorte af Hvalsener. Naar Lampen brænder godt,

koges Maden utrolig hurtigt, og vor Købmand kogte

altid sin Tekedel over en saadan Lampe. Hele Teltet

er saa rent som de bedst pudsede Kirkegulve. Der

er ogsaa mange Skindposer, hvori Grønlænderne

havde deres Sager. Disse Poser var hvide, røde

og sorte, den røde Farve fik de fra et Træ, som

kom fra Amerika; de knuste det fint og kom det

i Vand, indtil hele Farven var bleven opløst og

lagde saa det hvide Sælhundeskind deri og lod det

ligge deri 4 eller 5 Uger, Skindet blev da saa rødt

som Blod. Jeg benyttede ofte røde Komager, det

vil sige Støvler, og skøndt jeg sled dem helt op,

var Levningerne alligevel saa røde som om de var

n Y e - J e g benyttede ogsaa hvide Komager;

de var

saa hvide som Papir, og naar de blev snavsede,

var det let at faa dem rene. Jeg brugte ogsaa laadne

Rensdyrstøvler og der indenfor Strømper

af Sæl-

hundeskind. For at holde Varmen skal man altid

have Hø i Støvlerne, thi Kulden er stærk og Fø-

den tarvelig.

Om Vinteren døde vor Assistent Roderigo, han

!) Der menes sødet o: kogt.

More magazines by this user
Similar magazines