B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

47

„Sov ikke!" og jeg foer op rædselsslagen. Der var

næsten intet Snefog længere, og jeg saa Syvstjer-

nen, den viste paa Tretiden. Saa gik jeg bort fra

Klippen, men kunde næppe gaa,

da mine Kræfter

var borte, og gav mig saa til at krybe paa alle fire;

undertiden skød jeg, hvis der skulde være nogen

ude at søge efter os, thi jeg var bange for, at ikke

alle de andre var kommet hjem. Jeg gik,

hvor der

intet var i Vejen, men krøb, hvor der var Klipper

eller store Tuer. Jeg skød engang imellem.

Nu gryede det ad Dag, og jeg hørte da baade Skud

og Raab. Jeg svarede strax med et Skud og saa

snart efter 4 Grønlændere. „Arne niot ducuok,

"

Du er ikke død, Arni } sagde de. De fortalte mig,

at to var hjemkomne, men at Assistenten mang-

lede. De havde en Pægl fransk Brændevin og to

Hvedekager, og jeg blev glad over at faa noget at

spise. To af dem ledsagede mig saa hjemad, og

da jeg var kommen hjem, gav Præsten mig Brænde-

vin i varmt 01, men Mad kunde jeg ikke spise.

Da jeg havde drukket, gik jeg i Seng for at sove,

men da jeg havde sovet en kort Tid, hørte jeg,

at vor Assistent blev kørt hjem død. Vor Præst

befalede at fylde Bryggekarret med Vand og lægge

ham ned deri, hvis der kunde være Liv i ham;

men det hjalp ikke noget, han var og blev død.

Gud give de døde Ro, men vise sig barmhjærtig

imod os Efterlevende! Derefter gjorde Købmanden

en stor Begravelse for Assistenten, som blev be-

kostet af dennes egne Penge; hans Klæder, saavel

Sengklæder som Klædetøj, blev solgt ved en Auk-

More magazines by this user
Similar magazines