B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

48

tion, der beløb til sig

en Rendyrskindkofte

over 60 Rigsdaler. Jeg købte

for 9 Mark og Benklæder

for 3 Mark.

Nu var vi hjemme i Ro, og der forefaldt ikke no-

at Bødkeren blev over-

get mærkværdigt, undtagen

rasket i Sengen hos Købmandens Pige, Else Si-

monsdatter, og vilde ægte hende, hvilket og skete

nogle Dage senere i Købmandsstuen, hvor deres

Bryllup blev holdt med store Traktementer; der-

efter skulde de sove sammen i Købmandsstuen,

hvis de ikke fik Lov til at være i Folkestuen.

Om Foraaret rejste vi efter Spæk som sædvanlig

og fik en lang Tur; vi maatte være uden Mad

i 9 Dage. Paa Grund af Hunger spiste jeg da Spæk

og vindtørrede smaa Sild, som jeg fik hos Grønlænderne.

Da vi kom hjem, gav vi os til at brygge

og derpaa til at skære Spækket ned i Tønder.

Dette gik saa godt, at vi havde fuld Last til Skibet,

da det ankom. Derefter begyndte vi at skære Tørv,

og efter at vi var færdige dermed, kom vort Skib

fra Kjøbenhavn.

En Islænder, ved Navn Magnus, kom med Skibet

og blev vor Kok, thi Kokken Poul rejste til Kjøbenhavn.

Nu var der tre af os tilbage, som enten

skulde blive, eller i deres Sted skulde der skrives

efter andre til Kjøbenhavn. Købmanden bad os

blive, men ingen vilde. Jeg skrev selv til Overkøbmanden

Gilmeiden, at jeg vilde være paa Fiske-

næsset, hvor Gudmund Gudmundsson var, hvilket

blev bestemt, da Skibet Aaret efter kom til Kjøben-

havn; men Købmanden forhindrede det, saa jeg

maatte rejse til Kjøbenhavn med Skibet.

More magazines by this user
Similar magazines