B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

50

ud, huggede Skibet to Gange paa Skæret,

saa vi

var nær ved at falde om paa Dækket. Da vi gav

os til at undersøge, hvilken Skade Skibet havde

taget, saa vi strax, at det var fuldt af Vand, og da

vi begyndte at pumpe, var den udpumpede Sø

ganske blodrød af de schweitziske Fade, som vi

havde i Lasten. Ved Daggry kom de svenske Lod-

ser ombord og tog os ind til Kleiksholm, 1

) og satte

os med Floden paa Land i en Sandvig, men ved

Ebbetiden stod Skibet dér paa det tørre, saa det

pumpede sig selv. Vi kunde nu godt se Skaden,

som Skibet havde faaet, det vil sige to Huller ved

Kølen, som vi tilstoppede med Mos og tørt Tang.

Der blev sendt Bud til Marstrand efter Toldbe-

tjentene, og vi blev undersøgte, for at vi ikke skulde

tage noget fra Skibet af vort Tøj, thi de sagde, at

vort Skib nu tilhørte den svenske Konge. Vore

Udsigter var slet ikke gode. Vi maatte nu sejle

med Skibet til Marstrand, men der blev sat Betjente

ombord og en Soldater-Vagt, der skulde vogte

Skibet, indtil vi kom til Marstrand, hvilket skete

om Aftenen. Vi maatte op paa Raadstuen og blev

overhørte under Ed, hvorledes Skibet havde faaet

sin Skade. Derefter blev Skibet udlosset, og hele

Lasten bevarede vor Patron dersteds, som ogsaa

skulde hævde, at Skibet ikke tilhørte den svenske

Konge, da vi ikke havde taget Landets Folk til

Hjælp, den Gang vi pumpede det. Der blev nu

taget 22 Tømmermænd for at reparere det, og Skibsføreren

gav dem af os, der vilde, Tilladelse til at

i) Saaledes Originalen.

More magazines by this user
Similar magazines