B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

51

rejse hjem og faa deres Tilgodehavende i Kjøben-

havn hos Rhederne. Hos Skibsføreren blev tilbage

jeg og Martin Mante og Kahytsdrengen, der skulde

opvarte ham. Jeg og Martin skulde gaa Tømmermændene

tilhaande. Skibsføreren skulde skaffe os

Kostpenge og 3 Rigsdaler hver Maaned, saalænge

vi opholdt os dér.

hos For-

Jeg og min Kammerat Martin logerede

manden for Skibsbyggerne, hvis Datter var meget

venlig og godmodig, som ogsaa hendes gamle Mo-

der. Hver Morgen, naar jeg gik til mit Arbejde,

fik jeg en god Frokost og derpaa en til hos Datteren,

som hun stjal til mig; men da jeg ved Mid-

dag kom hjem, blev et fuldkomment Maaltid bragt

min Tallerken. Herover blev min Kamme-

op paa

rat meget vred paa Konen og hendes Datter og

sagde, at jeg ikke havde mere Ret hertil end han,

da vi begge var fremmede. Skibsføreren smilte her-

til og sagde kun lidt. En Søndag bad Datteren mig

at tage med sig paa en Spadseretur ud i Byen til

hendes Slægtninge, kun for at jeg

skulde trakteres

med Kaffe og god Mad. Jeg tænkte som saa, at

jeg ikke burde afslaa et saa godt Tilbud og takkede

for hendes Velvillie imod mig, en fremmed

Mand. Da vi kom hjem, sagde Moderen, at hendes

Datter bar stærk Kærlighed til mig, jeg kunde

blive hos dem for Fremtiden og tage her fra Sta-

den som Styrmand; Skibsføreren kunde faa en an-

hvilket hun nemt vilde kunne af-

den i mit Sted,

gøre med ham. Jeg sagde, at jeg ikke vilde afslaa,

hvad der var mig en Ære, hvis det kunde lykkes.

More magazines by this user
Similar magazines