B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

53

Vi fik nu Lasten ind og sejlede til Helsingør,

hvor vi skulde losse vor halve Last. Vi tog en

svensk Styrmand og Matroser med os. Marstrand

er en smuk lille Stad med 2 Kirker, samt en Sognepræst

og en Kapellan. Den tredie Kirke er i Ka-

stellet, hvor alle Fangerne holdes, hvoriblandt der

var en Præst med Magistertitel fra Stockholm. Vor

anden halve Last lossede vi i Kjøbenhavn, fik der-

paa Ordre til at sejle med Fragt til St. Petersborg,

hvor vi skulde tage Proviant til den russiske Flaade,

der laa i Konigsberg.

Vi sejlede først til Kronstad, hvor der laa mange

russiske Orlogsskibe. Oppe paa Land laa der mange

Kanoner og mange høje Bunker af Kugler som og

andet Krigsmateriel. Derfra kunde vi se Slottet i

St. Petersborg og 2 Kirkespir eller Taarne; det

ene skinnede som Guld, det anden som Sølv;

disse 2 Kirker laa tæt ved Slottet. To Dage der-

efter sejlede vi op til Staden, som er godt bygget,

og Husene stod ikke tæt sammen. Ved Toldboden

var der hele Skibsladninger af Hamp og Hør og

Jærnstænger, nok til mange Skibe. Her var gode

Priser paa Skibsfornødenheder, Lærred, Sejl og al

Slags Trævarer, Beg og Tjære, Brød, Smør og

Flæsk; men deres Brød var bagt i Olie, som ikke

smagte Fremmede godt. Russerne er et umedgørligt

Folkefærd og lever under haarde Love. I Staden

saa jeg en Bro, der ligger mellem Staden og Slot-

tet; dér laa mange Skibe for Anker; over dem var

der lagt Planker, saa at Folk kunde gaa derover

fra Staden til Slottet, en lille Fjerdingvej. Igennem

More magazines by this user
Similar magazines