B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

54

denne Bro maatte alle Skibe, der drev Handel med

Stadens Indvaanere; 2 eller 3 Baade maatte vige

af Vejen og Ankrene hales op, for at intet skulde

være i Vejen for de indsejlende fremmede Skibe;

bagefter blev Broen bragt

De russiske Kvinder drikker mere Brændevin end

i samme Stand som før.

deres Mænd, som de gaar sammen med i Værts-

huset; Mændene drikker ikke mere end at de kan

ledsage deres Koner hjem.

I Værtshusene staar

der paa Gulvet en Kedel med Brændevin, med en

Jærnhane i; de som vil drikke en Pægl Brændevin,

gaar selv med et Glas hen til Kedelen og skænker

gennem Hanen, til Værten siger: „Gaa nu bort,

Kammerat." Naar de er blevet drukne, synger og

danser de, saa længe de har Penge, baade Nat og

Dag. Deres 01 var ikke godt, vel var der Malt

deri, men det smagte saa underligt, at mange af

vore Folk fik Dysenteri deraf, og af denne Sygdom

døde vor Skibsdreng senere i Konigsberg.

De mange Skibsladninger, Hør og Hamp, som kom

inde fra Landet var, saavidt jeg troer, Skat til Kejserinden

fra Bønderne; Jærn var der ogsaa en

Mængde af. Baade bringer Varerne til Købmændene

eller til Kejserinden, og har maaske hjemme

ad Flo-

100 Mil længere inde i Landet; de sejler

derne og lader Strømmen drive til sig Købstaden.

Baadene er lange og smalle, og Manden har sin

Kone med i Baaden, hvor de i ligger et Telt, med

et Ildsted, hvorved de koger deres Mad. Hver Nat

ligger de for Anker. Manden staar agterude

og styrer, medens Konen laver Maden og reder

i Skibet

More magazines by this user
Similar magazines