B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

56

blevet optaget i det Vand, som vi drak i Stedet

for 01.

Jeg har heller aldrig fundet bedre Priser paa al

Slags Lærred og Bolstre end i St. Petersborg. Der

var ogsaa godt med Arbejde og Penge at tjene.

Naar Kejserindens Folk gik over Slotspladsen, blot-

tede de deres Hoved, især Soldater og Matroser,

der altid oppebærer Løn, hvad enten de er hjemme

eller ude med hendes Skibe, d. v. s. Klæder og

65 Skil-

Føde, og hver tredie Maaned 1 Dukat og

ling, for hvilke de skal drikke hendes Skaal og

holde sig lystige.

Da vi havde været 4 Dage i Staden, fik vi Or-

dre til at gaa til Toldboden og indtage vor Last,

som bestod af Melsække i Straamaatter, der var

bestemt til Konigsberg; for hver Rejse, som jeg

troer 200 Mil, blev der betalt 1100 Rubler. Ingen

af os var helt raske efter Russernes 01, der ikke

smagte os. Vi gjorde tre Rejser med lignende Lad-

ning til Konigsberg. Her var der russiske Offfce-

rer, som eftersaa, om vor Ladning var rigtig og

ubeskadiget af Vand og gav os Kvittering med til-

bage. Vor Sygdom vilde ikke helt forlade os, dog

forbedredes vor Tilstand, efter at i Lægerne Konigsberg

havde undersøgt os; vi fik Oxekødsuppe

hver Dag, som de tyske Læger havde ordineret.

Staden var større end Kjøbenhavn, men Husene

stod ikke saa tæt sammen. Der løb en Flod gennem

Byen og adskilte den i to Dele. De bedste

Priser var paa Kød, Ost og Smør, og det bedste

Oxekød kostede ikke mere end en Skilling Pundet

More magazines by this user
Similar magazines