B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

57

i deres Penge. Indbyggerne var imødekommende

at tale med, men der var saa mange Russere, at

der maatte indkvarteres to Soldater i hver Kælder.

Der var mange Kirker, men i Nikolaikirke hørtes

kun Graad og Klager over, at Russerne var komne,

og at deres Konge ogsaa laa i Krig 1

) med den un-

garske Dronning, som havde givet den russiske

Kejserinde Underretning om,

at det nu var den bed-

ste Lejlighed for hende til at indtage Konigsberg,

da der ingen Soldater befandt sig dér til at hindre

det. Disse Regentinder havde samme Religion, nem-

lig den katolske. Denne fik nu Fremgang,

saa at

det protestantiske Folk i Konigsberg maatte sværge

Russerne Lydighed, og at være Kejserinden underdanige

som deres rette Konge. Da Russerne nu

var komne, skrev Borgmesteren til Kongen af Preussen

herom og skildrede Borgernes og hele Stadens

var blevet

Sorg over, at de i deres Nød og Frygt

nødt til at sværge Russerne Lydighedsed. Svaret

herpaa lød saaledes: Stadens Indbyggere skulde

være ved godt Mod, da han ikke var i Stand til

at ligge i med mer end én Kone ad Gangen; men

naar den ene havde faaet sin Bekomst,

vilde han

vende sig om i Sengen imod den, som han endnu

ikke havde rørt ved, nemlig den russiske,

thi saa-

ledes som hans Sager nu stod, at han havde to

Koner, hvad han ikke havde vidst før, haabede

han, at ingen af dem skulde faa Grund til Klage

over, at han ikke gjorde sit bedste, og ingen af dem

') Den Krig, der her sigtes til, er Syvaarskrigen (1756—1763). Kong Frederik

den Anden af Preussen tabte Slaget ved Grossjagerndorff 1757, hvorved Konigsberg

faldt i Russernes Hænder, men atter blev forenet med Preussen 1762.

More magazines by this user
Similar magazines