B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

58

blive jaloux paa den anden. Da Borgerskabet hørte,

at deres Konge var ved saa godt Mod og ligeledes

sejrede i alle Slag mod de Ungarske, sagde de,

at Russerne skulde erfare, om de holdt den Ed,

de havde aflagt i deres Nød, og hvis deres Konge

selv kom og vilde indtage Staden, saa skulde de

faa se, hvem de helst vilde følge, Russerne eller

deres Konge.

Derpaa sejlede vi igen til St. Petersborg og ind-

tog vor sidste Ladning, som for største Delen bestod

af Flæsketønder og Proviant til de russiske

Købmænd. Da vi igen kom til Konigsberg, var

Staden bleven indtaget, hvilket næsten helt var sket

med Politesser, 1 ) efter hvad vi erfarede. Al den

Proviant og andre Sager, som vi og andre bragte

derhen paa den Tid, blev uddelt blandt den fatti-

gere Del af Borgerskabet; det beløb sig til over

en Tønde Guld.

Jeg vender nu tilbage til vort Skib. Vi var alle

syge, mgen af os helt rask, og vor Skibsdreng laa

for Døden. Skibsføreren bad en Kone tage Dren-

gen til sig i nogen Tid, medens hendes Mand var

paa Rejse til Amsterdam. Hun tog imod Drengen;

men efter to Nætter kom hun tilbage til Skibsfø-

reren og fortalte grædende, at Drengen havde smit-

tet hendes to Børn, og at Skibsføreren nu maatte

tage sin Dreng igen. Vi hentede Drengen og an-

bragte ham i Kabelrummet forude i Skibet, thi vi

var bange for, at vi ogsaa vilde blive smittede af

hans Sygdom. Der var intet Kød paa hans Legeme,

!) Saaledes Originalen.

More magazines by this user
Similar magazines