B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

60

for at se til vor Dreng, og da vi kom til den Gamle,

fandt vi Drengen liggende i en i Seng, hvilken

ingen Baron eller Stormand vilde have undset sig

for at ligge. Omkring Sengen stod mange Slags

Medicin og Doktorsager i smaa Glas. Der stod og-

saa Kaffestel og Spisestel af Tin med adskillige

Retter. Vi blev ogsaa godt trakteret med Vin, fransk

Brændevin og Sukkerkager. Den Gamle fortalte

os, at Skibsføreren havde været meget haard imod

ham, hvilket han ikke havde fortjent, og bad Gud

forlade ham hans hastige Vrede. Vi fortalte, at

Drengen havde 16 eller 17 Rigsdaler tilgode hos

Skibsføreren for Sommerrejsen. Den Gamle svarede:

„Jeg vil ikke komme til Skibsføreren mere

for at hente Penge; Gud gør for mig, hvad han

finder for godt." Om Tirsdagen kom den Gamle

ud paa vort Skib; han var i sorte Klæder og med

sort Silkeflor om sin Hat og bad Skibsføreren om

at tillade Skibsfolkene at ledsage Drengen til hans

sidste Hvilested, da den almægtige Gud forleden

Nat havde løst ham ud fra sin usle Tilstand ved

en sød og saliggørende Død og Adskillelse fra

denne Taarernes Dal. Skibsføreren sagde: „Du

gamle Nar, jeg vil ikke høre paa dit Præk, dog

kan mine Folk gaa i Land og kaste hans Krop i

Jorden." Den Gamle tog Afsked med os medTaarer.

Næste Fredag, som var den Dag Drengen skulde

begraves, gik vi i Land. Da vi var kommen i Land,

maatte vi afføre os vore Skibsklæder og iføre os

Sørgedragter, d. v. s. en sort Klædeskjole, Vest og

Benklæder med en sort Kappe over og langt Flor

More magazines by this user
Similar magazines