B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

61

i Hatten. Vi var efter Landets Skik og Brug det

tredie sørgende Par. Degnen og Latinskoledrenge

udførte Sangen. Det første Sørgepar var den gamle

Mand og Præsten, det andet var to Guldsmedemestre,

det tredie var to af os, den tredie kunde

ikke anbringes, det var min Kammerat fra Stran-

dingen i Sverige. Derefter maatte vi hjem

til den

Gamle tilligemed Præsten, de to Mestre og Degnen

for at lade os traktere. Skolen samt Graveren

og hans Folk flk Penge. Ved Begravelsesgildet blev

der hverken sparet paa al Slags Mad, sjeldne Vin-

supper eller mangeartede Drikkevarer, hvilket varede

vi Afsked med

til Kl. 9 om Aftenen. Derpaa tog

den Gamle, der bad os bringe Skibsføreren en

kærlig Hilsen med Tak for udvist Hjælp og store

Ære mod den bortkaldte unge Mand. Vi kom ombord

og fortalte Skibsføreren, hvorledes alt var

gaaet til og roste den gamle Mand for hans urokkelige

Troskab og Omsorg som den fremmede

Samaritan. Skibsføreren sagde, at det var den stør-

ste Skurk, og en Nar at gøre saa meget af en

Kokkedreng, der ingen Penge havde at betale med,

og at den Gamle ingen Penge havde at vente, da

Drengen havde opbrugt alle sine Penge.

Vi halede vort Skib højt op paa Kysten ved

Byen og tog pommerske Bjælker ind ved Tøm-

merpladsen, hvortil vi fik Ordre fra den engelske

Rebslager i Kjøbenhavn. Derefter tog vi ind sjeldent

Fragtgods, der skulde til Kjøbenhavn, og gjorde

os helt klare til at tage bort herfra. Toldboden,

Porten og Broen bliver tillukket, saa at ingen kan

More magazines by this user
Similar magazines