B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

62

komme bort, før der lukkes op. Vi kom til Broen

om Morgenen ved Nitiden, men maatte vente der

til ud paa Eftermiddagen, fordi Toldbodens Kommandør

forelagde Skibsføreren et Dokument fra

at da Skibsfører Dom-

Politikammeret, der lød paa,

strey ikke havde betalt den gamle Mand for alle

hans for Skibsførerens afdøde Skibsdreng havte

Omkostninger med videre, saa skulde han møde

med hans Anklager, den gamle Mand, denne Dag

Kl. 12, hvor de begge skulde fremkomme med

deres Anklager og Forsvar i denne Sag. Den Gamle

fremlagde først en Regning over Værelse, Seng,

Mad og Opvartning, samt Medikamenter, Begravelse,

Følge og andre heraf flydende Omkostnin-

ger, tilligemed Klage over Skibsførerens uhøflige

Opførsel imod ham ombord i Skibet. Regningen

beløb sig til 85 Rigsdaler 3 Mark 12 Skilling, som

den danske Konsul strax maatte betale. Saaledes

blev da de to Parter forligte for Retten uden nogen

Betaling herudover. Vi var to fra Skibet, som

gik i Land med Jollen med Skibsfører Domstrey,

min Kammerat Martin. Vi ventede ved

jeg og

Politikammeret og talte med den gamle Mand og

takkede ham for hans imod os udviste Artigheder

saavel ved Begravelsesgildet efter vor afdøde Dreng

som hans andre Trakteringer i hans Hus. Han sva-

rede, at alt dette nu var betalt,

hvilket ikke vilde

have oversteget 15 eller 16 Rigsdaler, hvis ikke

Skibsføreren selv havde vist sig saa uhøflig og gerrig.

Saaledes slutter Beretningen om Skibsfører Domstrey

og den gamle Mand.

More magazines by this user
Similar magazines