B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

63

Om Aftenen gik vi saa fra Toldboden og sejlede

til Kjøbenhavn. Rejsen varede 3 Uger og 2 Dage,

vi ankom til Toldboden om Aftenen den 28.

og

Oktober 1759. Da var min Broder blevet Toldbe-

tjent og forseglede vort Skib, det vil sige

alle Luk-

afer og Lasten, saaledes at det var umuligt at flytte

noget bort før Losningen, naar Toldbetjentene kommer

og tager deres Segl fra Lugerne, som alle

tager sig i Agt for at bryde, da der herfor maa

betales 50 Rigsdaler. Nu havde vi et Svin, som

gik løs paa Dækket, og som brækkede Seglet itu;

men paa min Forbøn tilgav min Broder Skibsføreren

uden Bøde, saaledes at denne hans Skødes-

løshed ikke kom for Told-Kammeret. Han forærede

derfor min Broder et Flaskefoder med 14

Flasker fulde af Danziger-Akvavit, saa at denne

Sag ikke kom videre. Min Broder fortalte mig, at

to af vore Brødre var døde i Island, den ene ved

Navn yd«, den anden, ved Navn Sigurd, druknede

ved Bardastrønd. Der var 6 eller 8 Mænd i hans

Baad, da den drev fra Snæfellsjøklen

til Barda-

strønd, hvor den blev fundet, men ganske tom og

uden Mennesker.

Da vi havde udlosset vort Skib, maatte jeg gaa

en lille

ledig i Kjøbenhavn; undertiden havde jeg

Fortjeneste, men undertiden ingen. Da jeg ikke

havde Penge nok til at leve af, besluttede jeg

at henvende mig til Chinakompagniet, og tog

med mig Smeden Benedikt Magnusson, der kom

hid med sin Kone, som var Jordemoder i Rey-

kjavik, og da jeg havde faaet de 20 Rigsdaler, for

More magazines by this user
Similar magazines