B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

64

hvilke jeg skulde udruste mig til den lange Rejse,

gik jeg hjem med Benedikt,

der var min Kautio-

nist for de nævnte 20 Rigsdaler, og hans Kone gik

saa ud med mig og købte, hvad jeg behøvede til

Rejsen. Saa den Tid holdt jeg til hos Smeden, der

skulde aflevere mig til Chinafareren Holm; vi havde

Frihed til at være i Land,

efter at vi havde faaet

Penge. Den sidste Nat jeg var i Land sov jeg ikke,

men regalerede mig med god Drik og Mad og tog

Afsked med alle gode Venner og Bekendte, som

jeg mente, at jeg aldrig

vilde se mere. Næste Mor-

gen blev der med Trommer paa alle Gader i Kjøbenhavn

bekendtgjort, at alle Chinafarere skulde

uden Ophold og under korporlig Straf, hvis de

undlod dette, indfinde sig Kl. 12 ved Chinaskibet,

„Dronning Juliane Marie", som Kaptajn Holm skulde

føre til Kanton, som er et Handelssted 4500 Sømil

fra Kjøbenhavn. Jeg gav Møde med min Kau-

tionist, Smeden Benedikty Kl. 11 f. M. og blev op-

stillet med de andre for Kaptajn Holm Kl. 12. Jeg

tog Afsked med Benedikt og har aldrig set ham

siden. Alle, som mødte den Dag, slap fri for Straf,

men de, der mødte Dagen efter, fik 27 Slag Tamp

med et Tov, de, der kom 2 Dage derefter, fik 3

Gange 27 Slag, men de, som udviste en længere

Forsømmelse, fik Fængsel paa Vand og Brød ombord

efter Sagens Omstændigheder, og før de blev

løsladte i det mindste 80 Slag Tamp. Dagen efter

at jeg kom til Skibet mødte der 28 Mand, som

alle fik 27 Slag, og derpaa maatte gaa til deres

Arbejde. Efter 6 Dage

blev der afholdt General-

More magazines by this user
Similar magazines