B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

65

mønstring, d. v. s. fuldkomment Mandtal. Derefter

maatte vi gøre vor Ed paa, at vi ikke vilde spare

vort Liv og Blod for Kompagniet, hvis Sørøvere

vilde finde paa at plyndre os eller bruge Magt

imod os. Dernæst gav vor Præst sig til at præke

om den farlige Sørejse og lagt os paa Hjærte at

stole paa Gud, hvad enten vi levede eller døde.

Efter endt Prædiken fik vi noget Brændevin for

at løfte vor Samvittighed. Vi arbejdede ikke hele

Eftermiddagen. Nogle drak sig fulde og fik Tamp,

nogle der vilde rømme om Natten blev sat i Jærn

og Bolte. Nu laa vi i 14 Dage paa Kjøbenhavns

Rhed og fik baade Frost og Sne; vi mistede vor

Kvartermester Holm, som var besvogret med Kaptajn

Holm. Hans Begravelse gik for sig med stor

Pragt og paa dyreste Maade. Vore Officerer var:

Først Kaptajn Holm, Overstyrmand Kney, som havde

rejst til Vestindien som Kaptain, desuden 8 Styrmænd,

6 Kvartermestre, 1 Baadsmand, 1 Skibs-

mand og vor Skibsassistent. Dernæst paa den anden

Side vor Superkargo eller Overkøbmand, der

indkøbte Skibsfragten til os, naar vi kom til China,

og hans 6 Assistenter, vor Præst, og vor Over- og

Underlæge. Der var ogsaa 2 Sejlmagere, 1 Kaperal

1

) eller Jærnsmed, 1 Bødker, 1 Køkkenmester,

en anden Skibskok, 1 1 Bager, Slagter, 1 Hov-

2

1 Botoliør ) med sin underhavende Boto-

mester,1

liørsmat, d. v. s. den, der har at gøre med al Slags

Vin og Brændevin, Vand og Brændsel. Jeg har

>) Saaledes Originalen.

») Saaledes Originalen, d. v. s. Butler eller Boutellerer (Proviantskriver).

More magazines by this user
Similar magazines