B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

67

tredie Rejse det var til China, og Officerernes Vin og

Brændevin; af Oxer kan jeg ikke huske hvor mange,

men jeg tror, det var 14. Her ved Helsingør laa

vi næsten i 3 Uger. Alle disse Varer var fra Vin-

tapper Hansen, 1

) en Mand paa 12 Tønder Guld,

og som dog alligevel ikke nænnede at købe sig et

Uhr i Lommen eller Klæder til højere Priser. Hele

denne Tid hørte jeg kun Forbandelser og Slag.

Præsten og Doktoren var de andres Narre, hvilket

i Begyndelsen først skete i Spøg, men dog tilsidst

resulterede i Alvor.

Efter 3 Uger gik vi igen fra Helsingør og bleve

færdige med Toldboden og Kommandanten. Vi af-

fyrede 27 Skud for Fæstningen og satte Kursen i

NV. Vinden var os gunstig indtil vi var kommen

forbi Skagen, da vi fik en stærk Vind fra Nord-

vest; her, mellem Norge og Jylland, maatte vi ligge

i 8 Dage. Matroserne sagde, at hvis de fik Norges

Grund under Fødderne, saa vilde de aldrig sejle

til China med dette Skib eller med den ugudelige

Kaptajn, men søge Hyre hos andre Skibsførere.

Dette erfarede Kaptajn Holm, og han holdt sig der-

for ude paa Havet og vovede ikke at lægge ind

til Norge, til Trods for, at der var Lodser ombord,

leg kan ikke med Sikkerhed sige hvorlænge vi

drev frem og tilbage i Nordsøen. Vinden foran-

drede sig saaledes, at vi nu kunde komme klar af

Norge, og blev os gunstig til vi kom til Irland; da

fik vi en stærk Nordvestvind med fygende Snestorm

og den skarpeste Frost, saa at Søvandet, som skyl-

!) Originalen: Hansson. I ydre Margen staar her Aarstallet 1760.

5*

More magazines by this user
Similar magazines