B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

70

Timer, der ikke blev uddelt før Kl. 12. En af vore

Folk bød 3 Mark for en Pot Vand, men alle var

vi lige rige paa denne Vare, og Nøglen til Vandfadet

var hos Kaptajn Holm. Kort efter Kl. 9 bad

samme Mand igen om Vand, vi andre var ogsaa

tørstige, men vilde ikke klage, da det ikke vilde

nytte os noget, men maatte vente til rette Tid,

nemlig Kl. 12. Snart efter blev Manden bleg og

faldt om, og næsten en halv Time derefter var han

død. Doktoren obducerede ham og fandt, at Hjertet

var sammenvoxet med Siden paa Grund af Varme

og Tørke. Hans Legeme blev lagt i hans Køje med

Stenkul ved Hovedgærdet og ved Fødderne, Køjen

blev derpaa surret fast, og det hele kastet i Søen

uden Sang og Ceremoni. Nu blev alle vore Køjer

baaret op paa Dækket for at tørres efter Uvejret

i den spanske Sø, og for at visitere efter Lus og an-

det Snavs; hvis der fandtes noget saadant, blev

Ejeren straffet for Skødesløshed og Dovenskab.

Naar nogen bliver truffen sovende paa sin Vagt, bliver

han arresteret og straffet med 50 Slag Tamp, hvis

det er Fredstid, men i Krigstid straffes han paa

Livet. Det blev saa varmt, at der maatte skylles

Vand over Dækket hver andet Glas, for ellers

smeltede saavel Beg som Tjære af Skibet, og man

kunde ikke gaa barfodet paa Dækket, da ens Hud

brændte af Varmen paa Dæksplankerne. Mest plagedes

vi af Tørst, knap Føde og haard Kommando.

En Dag havde vor Overstyrmand Vagt og var i

Færd med at se efter Land i sin store Kikkert, og

den, som styrede, var en norsk Matros, ved Navn

More magazines by this user
Similar magazines