B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

71

ind i sit Kammer

Jens Lange. Overstyrmanden gik

for at forfriske sig med Brændevin som sædvanlig,

thi han drak gerne en Pot Brændevin paa sin 4

Timers Vagt, og lagde sin store Kikkert paa Kom-

pashuset, da han gik ind. Jens Lange

fandt en stor

Lus i sit Hoved og lagde den paa Linsen i Kik-

kerten, kort efter tog Styrmanden sin Kikkert og

han at

efter at have kigget lidt i den, begyndte

prise Gud for, at vi nu ikke havde langt til Land,

for nu kom der en Jolle til os med 3 Aarer paa

hvert Bord. Derpaa gik han til Kaptajn Holm og

fortalte ham denne mærkværdige Underretning, og

Kaptajnen, som var nylig opvaagnet og derfor gna-

ven, tog ogsaa sin store Kikkert, men faar ingen

Jolle at se. Overstyrmanden paastod, at han saa

den meget klart, men at de forreste Roere holdt

Aarerne op i Luften. De kivedes lidt herom, ind-

til Kaptajnen tog Overstyrmandens Kikkert og prøvede

om han kunde se denne Jolle, men da han

tog imod Kikkerten, vendte den forreste Linse ned,

saa at Lusen faldt af, hvorfor hverken Kaptajnen,

og ej heller Overstyrmanden, da han tog imod

Kikkerten, fik Baaden at se. Men hvis han havde

hørt, hvad den norske Matros havde gjort med

hans Kikkert, saa vilde denne have faaet den stør-

ste Straf; men Overstyrmanden var ikke afholdt,

da han var den værste til at straffe Folkene, selv

naar det gjaldt rene Ubetydeligheder.

To Dage herefter fik vi Land i Sigte, en lille 0,

Portopray, som tilhører Kongen af Portugal. Det

varede tre Dage inden vi kom til Land, da Vinden

More magazines by this user
Similar magazines