B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

74

Hollændere og Englændere, som havde rømt fra

deres Kaptajner. Vi mistede 4 Matroser, som ikke

havde været her før. Grunden maa søges i, at de

maatte døje baade Hug og Slag, kun fik knap Føde

stod i stor Gæld for deres Ødselhed i Bræn-

og

devin og Tobak; de venter saa efter hollandske

eller engelske Skibe, hvis de da slipper herfra med

Livet, thi intet er værre end at være uden Penge

i et fremmed Land; det er værre end ikke at forstaa

Sproget. De løber i Fare for at blive dræbt

naarsomhelst, saa at deres Liv hænger i en Traad,

som man plejer at sige. Da vi om Natten var fær-

dige med at bringe Vandet og det, vi havde købt

i Land, til Baaden, blev vi kaldt frem for Kaptaj-

nen, som befalede, at alt, hvad vi havde købt,

skulde tages fra os til Skibets Brug, dog saaledes,

at vi skulde faa de Penge igen, som vi havde lagt ud.

Tidlig næste Morgen gik vi i Land igen med

vor Skibsassistent, der skulde gøre Indkøb af alt,

hvad Skibet behøvede paa Rejsen til China, d. v. s.

Oxer, Faar og Svin, samt Frugter, som Appelsiner,

Lemoner, Kokosnødder, 1

) som er den bedste Frugt

til Føde. Deres Skal er haardere end Eg og dæk-

ket med Uld, inde i Skallen er der Vand saa sødt

som Honning, og naar man har drukket det helt

op, bliver der en Kærne tilbage, hvid som et Æg,

sød som Sukker. Naar Skallen er tømt, tager den

mellem 2 til 3 Pægle. Disse Skaller sælges i Evropa

og bliver tidt beslaaet med Sølvbaand, Haand-

tag og Laag og bruges som Ølkruse i de større

!) I Originalen

staar der Kukkuser. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines