B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

75

Stæder. Vi gik lidt ind i Landet. Vi mødte en Mand

til Hest; han red i en Saddel, ligesom hans Kone.

Denne Mand kunde noget Latin, men der var kun

faa af os, som kunde tale det Sprog. Han fortalte

os, at de Indbyggere, som boede ved Kysten, levede

af Landets Frugter og af hvad de kunde stjæle og

røve fra Søfarere, der kom fra Holland, Sverige,

Danmark, England, Frankrig, Lissabon, Spanien,

samt fra Østersøen. Inde i Landet var der derimod

skikkelige Bønder, dér var ogsaa store Søer

med Foreller og Lax, en Mængde Æg af al Slags

Skovfugle, samt mange andre Herligheder, saasom

en Mængde af Kvæg og Faar. Intet manglede uden

den kristelige Religion. Der var aldrig Vinter; naar

et Træ havde baaret sine Frugter, begyndte det

nogle Dage efter at frembringe de efterfølgende

Frugter. Da vi havde talt med Manden og faaet

Svar paa alt, hvad vi forstod at spørge om, gik vi

tilbage til Kysten til vor Skibsassistent, som imid-

lertid havde indkøbt alle vore Fornødenheder. Til

Bønder inde fra

Kysten var der kommen nogle

Landet. Nogle af dem red paa Æsler og Æselshopper,

der lignede sædvanlige Æsler, men dog er

mindre af Væxt; de skriger ligesom en Lom og er

utrolig stærke til at bære. Landets Bjærge og Kyst-

strækningerne er bevoxede med Vintræer. Langs

med Kysten var der ingen regelmæssige Bygnin-

ger, men kun Hytter nogle Steder, naar undtages

Kastellet, hvor Kommandanten boede. Da vor Skibsassistent

var færdig, blev Oxerne bundne sammen

ved Hornene med Kabbelgarn, alle i Flok og maatte

More magazines by this user
Similar magazines