B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

76

svømme ud til Skibet, hvor de saa blev halede ind;

saaledes bar vi os ogsaa ad med Faar og Geder.

Vi blev klare til at sejle fra Portopray ved li-Tiden

om Natten, men kunde dog ikke komme bort før

ved Solens Opgang, da vi skulde tage Afsked med

Kastellet; vi affyrede 27 Skud og fik 9 igen.

Vi lagde vor Kurs i S. S.V. Vinden var svag og

Varmen stor. Vi tog alle vore Vintersejl ned, og

satte de gamle. Det gode Vejr varede over 3 Uger,

om jeg husker ret, saaledes at vi ikke bestilte andet

paa vor Vagt end at svare, naar vore Navne

blev opraabte, og lægge os paa Dækket for at sove

eller fortælle hverandre Historier. Vinden stod fra

V.N.V. og vi sejlede nu mest i S.O. En Morgen

ved Kl. 8 kom en sort Mand ledsaget af 9 Engle

i Følge ned fra Bramraaen og spurgte efter Kap-

tajn Holm; denne kom strax til. Den Sorte spør-

ger ham, hvilken Solhøjde vi havde nu? Kaptajnen

svarer, at han ikke véd det, men at han tro-

ede,

at vi nu snart var under Ækvator. Den Sorte

siger, at vi nu var under den og at han nu var

kommen for at døbe dem, der ikke før havde væ-

ret under Ækvator. Nu blev der sat en Tønde fuld

af Søvand paa Dækket og med sort Farve. Derpaa

tog den Sorte alle „de Fremmede" og puttede dem

ned i Vandet, hele Hovedet til Skuldrene. Saa maatte

hver af de døbte give sine Kammerater i det mind-

ste 1 Rigsdaler og til Præsten som Offer 1 Rigsdaler,

som blev trukket fra deres Løn i Kjøbenhavn,

da de kom hjem. Da dette var forbi, be-

gyndte Skibsfolkene at lege adskillige Lege, hvis

More magazines by this user
Similar magazines