B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

77

de da kunde faa noget Brændevin hos Kaptajnen for

Pengene.

løvrigt var Folkene meget syge og ilde tilpas

af den store Varme og usunde Luft. Næsten alle,

som kunde svømme, badede i Søen, og de, der

ikke kunde, holdt sig fast i Tove. Mange

Folk var syge, men kun faa døde. Styrmand Sommer

var en Dag i Færd med at tage Solhøjden,

af vore

da vi var lidt over Ækvator; jeg saa ham da tage

Hatten af og ryste den mod Solen med Skogger-

latter. Han blev kaldt op paa Skansen til Kaptajn

Holm, men han kunde slet ikke gøre Rede for

sin Galskab, og blev derfor ført til sit Kammer

og bevogtet af to Mænd hele Vejen hjem til Kjøbenhavn,

men han fik aldrig sin Forstand igen;

ganske vist var han lidt bedre, da vi kom i den

kolde Luft, men hans Forstand var dog borte. Vor

Smed blev aldrig syg, han drak stadig sin Pot

Brændevin, saavel under Ækvator som andre Steder,

og gjorde sit fulde Arbejde den ene Dag som

den anden, ligesom ogsaa hans Medhjælper. I denne

Tid var jeg sjælden rask og jeg kunde ikke gøre

Kaal paa min Ration, hverken Mad eller mit Brændevin,

men der var mange, der gerne vilde købe

denne Vare. Jeg var som beruset og uden Kræfter.

Paa den Tid døde vor Underlæge; han havde taget

for mange Medikamenter, men plejede at sige, naar

Matroserne var syge, at de løj og at de kun led

af Dovenskab, deres Sygdom vilde forsvinde, hvis

de blev godt tampede. Altsaa blev Matroserne glade

over hans Bortgang og ved at kaste ham overbord.

More magazines by this user
Similar magazines