B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

78

Jeg kan ikke huske, hvorlænge

begge Vegne af Ækvator,

vi saaledes drev

thi der var næsten Vind-

stille. Jeg saa en Mængde Fisk, som de kaldte Bonitter,

der holdt sig i Kølvandet, af Længde som

mellemstore Lax, men meget tykke og blodrige. 1

)

Af Smag lignede de Hajer og var usunde for syge

Folk. Disse Bonitter drev Flyvefiskene op fra Ha-

vet, da disse maatte værge sit Liv. Jeg vidste ikke

ret, hvad det var, da jeg saa dem i Tusindvis komme

flyvende op fra Søen ligesom smaa Fugle. Deres

Vinger var deres Brystfinner, som var større i Forhold

til Kroppen end paa almindelige Ifisk, og saalænge

Finnerne var vaade, kunde de flyve, men

naar de blev tørre, faldt de strax ned, og det er

kun kort Tid Finnerne kan holdes vaade i den

store Varme. De er af Størrelse som almindelige

Sild og ikke saa daarlig en Føde. Paa denne vor

Rejse stødte vi saavel paa almindelig Tang som

Bændeltang, hvori der fandtes ukendte Orme og

Fiskedannelser, der blev puttet i Vand i store Glas

af alle vore Officerer, men især af vor Doktor. Disse

Glas bragte de med sig til Kjøbenhavn og

fik her-

for store Penge af de Lærde. De fleste af vore

Folk, som ikke før havde været i denne Varme,

blev uklare i Hovedet i og underlige al deres Opførsel.

Men efter at vi var kommen Syd for Ækvator

og Solen stod i Nord, blev Luften saa under-

lig med sorte, tykke Skyer, og jo længere vi kom

mod Syd, desto koldere blev Luften og Kulden

saa bitter, at vi faa Dage

i) Bonitter, smukt farvede, ca. 8 /4 m. lange Makrelfisk.

fra Ækvator maatte iføre

More magazines by this user
Similar magazines