B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

80

men de har smalle og lange Baade, i hvilke de

tager Dynd fra Bunden,

saaledes at Søen bliver

dybere for Sejladsen. For dette deres Arbejde faar

de 300 Rigsdaler fra hver Nation, d. v. s. Danskere,

Svenskere, Engelskmænd, Franskmænd, Portugisere,

Spaniere og mange andre, saa at det bliver

godt betalt. Disse Mennesker kom ombord hos os

i to Kanoer; de var af gul Hudfarve og havde

ingen Klæder paa Kroppen; de kom med Frugter

og Bomolie, som de vilde sælge for Sølvpenge.

De vilde have, at vi skulde komme i Land og se

deres Boliger og Kvinder samt Landets Produkter

og Tilstand; men deres Mening var mest at lokke

Penge fra os, hvilket dog slog fejl, da vi havde

nogle Matroser med os, der kendte deres Artigheder,

saa at deres Forslag indbragte dem mærk-

værdig lidt. De gik i Land igen

for at hente flere

Frugter til os; nogle blev tilbage ombord for at

vise os, hvor der var dybest i det farlige Farvand,

men de løj højligt. Strædet er meget smalt, og der

er Land til begge Sider. Disse Hedninger fulgte

med os i 3 Ugers Tid, thi Strædet var vanskeligt

at komme igennem paa Grund af Sandrev og Lerbunker.

Der kom Dage, da vi maatte lade Anke-

ret falde maaske 15 eller 16 Gange, medens de

søgte efter en anden Vej til os, og saaledes gik

det hele Vejen op og ned, indtil vi kom til Prinsens

og derfra til Trankebar, hvilket er et Ka-

stel, der tilhører Kongen af Danmark, og

hvor han

har Soldater, der maa opholde sig her i 8 Aar,

før andre kommer fra Kjøbenhavn

for at afløse

More magazines by this user
Similar magazines