B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

81

dem. Vi havde to med os, der havde været i Ka-

stellet i 8 Aar, begge tyske, de fulgtes med os til

Kanton i China. Vi laa ved Kastellet Trankebar i

8 Dage, og fik her Ris, Jams, som de bruger i

Stedet for Brød, og er større end Kartofler, og

Kaiebasser, som er større end Ærter; det gav vi

vore Geder, som vi købte i Portopray. Der fik vi

ogsaa rødt Træ, der bruges til at farve med og er

meget dyrt i Amsterdam, derfra stammer det Klæde,

som de faar 7 Rigsdaler for hver Alen i China og

faar til Gengæld Fløjl og Silke, som svarer til, at de

betaler en Skilling for deres rødfarvede Klæde, imod

4 Mark eller en slet Daler, som de faar, naar det

kommer her til Europa. Ulden køber de i Jylland

eller Sjælland, betaler Pundet med 2 eller 2Va

danske Mark. Vel laves der Klæde i Kjøbenhavn,

men det maa regnes for intet imod dette; det meste

gaar til Soldater, de bedre Sorter købes i Holland.

Denne Uld er den, der voxer paa Faarene fra Begyndelsen

af Maj til Slutningen af September; ved

Mortensdag kommer saa de jydske Uldkræmmere

og køber Ulden, som Bønderne sælger for 28 eller

30 Skilling Pundet; men saa kommer der smaa

Skibe fra Holland, der køber en Mængde Uld, ja

for 600 eller 700 Rigsdaler, som de sælger igen

til Væverne i Holland, der laver det gode Klæde,

de sælger til de chinesiske Købmænd.

Nu begyndte vi at sætte vort Skib i Stand, fik

det først lagt paa den ene Side, saa at Kølen var

oppe, som vi maatte skruppe fri for de Væxter,

der var voxet frem i den stærke Varme under

More magazines by this user
Similar magazines