B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

82

Ækvator, og smøre den igen med Talg og Tjære,

for at den kunde skyde hurtigere frem gennem

Havets Bølger; efter samme Methode behandlede

vi den anden Side, og smurte Talg paa Stævnen,

saaledes at Skibet nu kunde gøre 10 Mil i Vagten

i Stedet for 5, da det havde disse Væxter paa

begge Sider. Efter at vi var færdige hermed, eftersaa

vi om Takkelagen havde faaet nogen Skade,

thi endnu havde vi henved 100 Mil til vort Bestemmelsessted,

som var Kanton i China. Vore

Overordnede var i Land for at forfriske Legemet

med Føde og gode Drikkevarer, maaske var der

ogsaa en og anden,

der vilde tale med smukke

Pigebørn. Da vi var færdige, affyrede vi 27 Kanonskud

og fik 9 igen, tog saa Afsked med Kommandanten

paa Kastellet og gav ham 9 Skud og

fik 3 igen. Trankebar var lille, men indrettet

med et godt Kastel, der kunde forsvare den hele

By, Landet var frugtbart, saavel hvad Frugter som

Kvæg og Faar angik. De Indfødte var mørkegule

af Ansigtsfarve, klædte i Landets Klæder, der er

baade gule og blaa og lavede af Træuld, som vi

ellers kalder Bomuld, hvilket er det samme, da

Bom [Baum] vil sige Træ paa Tysk. Der var ogsaa

mange Morianer eller sorte Mennesker, indkommet

fra Morien eller de tyrkiske Øer; ellers

lever denne Race spredt over hele Afrika og Ame-

rika, d. v. s. den sydlige og vestlige Verdensdel.

Ved Staden laa der mange smaa Skibe fra Jappa, 1

)

der er den næste Købstad ved Kanton i China.

i) Maaske Lappa en lille By paa Macao ved Indsejlingen til Kanton Floden.

More magazines by this user
Similar magazines