B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

83

Alle havde de Sejl af Straa, og deres Livtov var

ligeledes af Straa. Sejlene var utrolig tætte og godt

lavede. De gik til Trankebar efter Jams og Rødtræ,

men førte med sig Congo-The, der er den

bedste af al The; vi havde ogsaa nogle Kasser

Congo-The, der blev afleverede paa Slottet [i Kjø-

benhavn], mærkede paa Laaget med „Frederik 5te".

Vi tog altsaa ud paa Havet og fik temmelig høj

Søndenvind med en ikke lille Dønning, saaledes

at Søen gik over Skibet. Ved Solens Nedgang og

hele Natten var Søen som halvkogt Thevand. Ved

Solens Opgang var Søen næppe lunken. Her er

Nat og Dag lige lange hele Aaret, hvilket aldrig

vil forandres, saa længe Verden staar. Jeg saa nogle

Fugle, som jeg ikke kendte; de var smaa og lignede

en Lom i Stemmen. Jeg kunde ikke se no-

get Land til højre, men til venstre var der mange

høje Bjerge og kun smalle Kyststrækninger. Efter

3 Uger havde vi den Glæde at se Bambo-Kastel f?]. 1

)

Vor Kaptajn maatte i Land for at fremvise sit Pas

og meddele hvad Slags Varer han medførte, som

var 34 Kister Sølv i Stænger og 24 Stykker Bly,

hvilket var alt det Gods vi medførte fra Kjøbenhavn.

Derefter gik Betjentene med os for at under-

søge, om dette havde sin Rigtighed; og vi fik saa

Tilladelse til at passere og fortsætte til Staden Kanton,

som var vort Bestemmelsessted. Vi tog Afsked

med Kastellet, affyrede 27 Skud og fik 9 igen, sejlede

saa op ad Kanton-Floden med Englændernes

i) Muligvis Wampoa. Da Kantons Havn ikke er tilgængelig for større Skibe,

maa disse losse ved Wampoa, 50 Kilometer længere ned ad Floden.

6*

More magazines by this user
Similar magazines