B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

85

bevisninger og Pragt. Alle Matroser raabte tre Gange

Hurra for ham med Huerne af. Folkene paa Con-

fedorens Slup raabte én Gang Hurra. Den hele

Dag var Matroserne lystige og glade og havde nu

glemt alle deres Genvordigheder, Tamp og Hunger,

som de havde maattet udstaa paa Rejsen, saa længe

Brændevinen var dem i Hovederne.

Næste Morgen, da vi havde sovet ud, var der

nok at bestille, nemlig at takle Skibet og bringe

alt vort Gods op i Bangsalen,

samt hele vor Pro-

viant, som Skibskokken nøjagtig skulde efterse.

Vore 34 Kister med Sølvstænger samt alle Blykasserne

blev i bragt op Faktoriet i Kanton, hvor

skulde lade dem indsætte i Han-

Faktoriets Kaptajn

delshuset med Vagt udenfor Dørene, saaledes at

en Underofficer med sit Baks-Mandskab, 1

) nemlig

8 Mænd, skulde holde Vagt paa Faktoriet; men

naar de var fri for Vagt, skulde de indkøbe nødvendigt

Tøj for dem til Hjemrejsen for Penge, som

de laaner af vor Kaptajn, nemlig 8 Rigsdaler. Hver

Underofficer havde Vagt paa Faktoriet i en Uges

Tid, og derpaa kom en anden fra Skibet med sit

Baks-Mandskab og bliver der ogsaa en Uge, og

saaledes bliver det ved, indtil hele Mandskabet

har været i Land og har gjort sit Indkøb til Hjemrejsen,

mest Klæder og The med Underkopper.

Skibet lossede helt og blev nøjagtigt efterset, om

det havde taget nogen Skade. Vi havde vel 3 Tømmermænd,

men det var ikke meget; vi tog vel en

!) Der er 8 Mænd i hver Bakke og Underofficeren er den 9de. Bakke betyder

en Tallerken eller Skaal, da de 9 Mand udgør et Hold, der skaffer (o: spiser)

saromen. Forf. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines