Smertefuld ekscentrisktræning kan forbedre funktion hos patienter ...

fysio.dk

Smertefuld ekscentrisktræning kan forbedre funktion hos patienter ...

Smertefuld ekscentrisk træning

kan forbedre funktion hos

patienter med kronisk tendinopati

i supraspinatussenen

Anne Falster, PT, Camilla Søndergaard, PT

og Bente Andersen, PT M.Sc, Otto Falster,

overlæge, ortopædkirurg,

Henning Langberg, PT, dr. med.

1


Baggrund for studiet

• Subacromial impingement udgør 1/3 af

alle skulderlidelser, hvor der ofte er

tendinopati i supraspinatus-senen (SS)

• Der ses ligheder i de histologiske

forandringer ved SS-tendinopati og akillesog

patella tendinopati

2


Baggrund for studiet

• Excentrisk træning har vist gode resultater

ved akilles- og patellatendinopati

• Pilotstudie om ekscentrisk træning af SS

på Umeå universitetshospital: gode

resultater i forhold til smerte- og

funktionsniveau

3


Formål med studiet

• At undersøge hvordan et hjemmetræningsprogram i 12

uger med smertefuld excentrisk træning påvirker

patienter med kronisk SS-tendinopati i forhold til

livskvalitet, smerte og skulderfunktion

• Studiedesign: Kvasi-eksperimentelt (ingen

kontrolgruppe, periode: 12 uger)

4


Materiale

• 15 deltagere med kronisk SS-tendinopati

(8 mænd/ 7 kvinder)

• Alder: 26-70 år

• Symptomvarighed i 3-36 mdr.

5


Inklusions- og eksklusionskriterier

Inklusion

• Symptomvarighed over 3 måneder

• 2 ud af 3 kliniske tests positive (Hawkins, Neers og Jobes test)

• UL: patologi påvist i SS-senen (calcifikationer, strukturændringer,

øget doppler-aktivitet)

• Indvilliger i ikke at modtage anden behandling under forløbet

Ekslusion

• Total ruptur af en eller flere af rotatorcuff-senerne

• Periartrose/frozen shoulder

• Længerevarende fravær under træningsinterventionen

6


Demonstration af øvelse

Jeg skal bruge

en frivillig ☺

3 x 15 repitetioner

2x dagligt i 12uger

(Øvelsesvejledning udleveres

bagefter)

7


Effektmål

• Testet ved start og slut (efter 12 uger)

• UL-scan af reumatolog Struktur i senevæv,

doppler (vaskularisering)

• CSS (Constant Shoulder Score)

• Test til at vurdere skulderfunktion med subjektive

spørgsmål og objektive funktionsmålinger

• WORC (Western Ontorian Rotatorcuff Index)

• Subjektivt spørgeskema måler livskvalitet

8


Resultater

• 4 drop outs: 2 følte manglende fremgang,

øget smerte, udeblivelse fra re-test

9


Køn Alder WORC

før

Resultater

WORC

efter

CSS

før

CSS

efter

UL Træning

i %

1 M 61 34 18 62 82 IÆ 68

2 M 40 71 18 63 92 Æ 93

3 M 60 70 31 82 84 IÆ 71

4 F 29 50 36 84 82 IÆ 36

5 M 55 18 17 64 84 * 63

6 M 33 33 15 80 86 IÆ 80

7 F 69 46 21 69 89 IÆ 71

8 M 70 25 35 70 85 * 85

9 F 50 66 37 67 81 IÆ 80

10 M 28 49 28 79 94 IÆ 82

11 F 32 40 21 90 88 Æ 75

Grøn=forbedring

Rød =forværring

IÆ =ingen ændring

10


Resultater ud fra CSS

• Smerte: 8 fik færre smerter, 2 fik det værre, én

forblev uændret

• Bevægelighed: 7 opnåede en bedre samlet

bevægelighed, 2 var uændret, og 2 forværret

• Styrke: 8 ud af 11 deltagere blev stærkere, 1

havde uændret muskelstyrke og 2 blev svagere

11


Diskussion

Ekscentrisk træning:

• Øger senens styrke, hvorved belastningen

nedsættes og dermed reduktion i smerte.

Reduktion i smerte fører til bedre propriception

og styring af scapula under bevægelse.

Smerte:

• Reduktion i smerte, men ikke smertefri. Evt.

stadig irritation af senen. Styrke?

Supplerende tiltag (eks. scapula-stabilitet?

supervision af fysioterapeut? m.m.)

12


Diskussion fortsat...

Kronikere>< spontan heling:

• Ingen kontrolgruppe, men da patienterne var kronikere

ville man formode at fremgangen ville være sket.

Ultralyd:

• Manglende ændringer. Kan skyldes at

interventionsperioden var i underkanten af helingstiden

for senevæv.

Er øvelsen anvendelig?

• God compliance. 73% gennemført træning. Nem øvelse.

Billig og rejsevenlig.

13


Konklusion

Træningsregimet har tilsyneladende følgende positive resultater hos

patienter med kronisk SS-tendinopati:

• Signifikant forbedring i livskvalitet målt udfra WORC

• Signifikant nedgang i smerte

• Signifikant øget bevægelighed

• Øget isometrisk abduktionsstyrke

Follow-up: Efter 3 og 6 mdr. havde de 7ud af 11 stadig fremgang

og trænede med nedsat mængde

14


Perspektivering

Resultaterne motiverer til flere studier med

udgangspunkt i RCT-studie:

• større patientmateriale

• kontrolgruppe

• længere interventionsperiode

Fif til fysioterapeuten

• Sikre korrekt diagnose (evt. vha. UL-scanning)

• Supplerende behandling

• Reducere udløsende aktiviteter

15

More magazines by this user
Similar magazines