LOGIK OG ARUMENTATIONSTEORI

akira.ruc.dk

LOGIK OG ARUMENTATIONSTEORI

Et paradigmatisk eksempel

Sokrates er

menneske


B P

H

Alle mennesker er

dødelige

Sokrates er

dødelig

[Instans af regel] [Resultat af regelanvendelsen]

[En regel]

Så hjemmel – eller rettere viden om hjemmel – kan ses som en funktion/operation H, der tager et objekt

fra domænet af belæg over i domænet af påstande.

Logik og argumentationsteori; første forelæsning 12

Der må fortolkes

P kan sprogligt komme før B; og omvendt. Det er en kombination af semantiske og syntaktiske overvejelser,

der fastlægger, hvad der er påstand, belæg og hjemmel.

Hvad, der er hjemmel i et argument, kan være belæg i et andet.

Logik og argumentationsteori; første forelæsning 14

Hjemmel som en funktion


B P

H

Funktionsbegrebet. En funktion f fra en mængde X ind i en anden mængde Y , er en operation/procedure/algoritme/program

...som til ethvert element x fra X tilordner netop et element f(x) i

Y . Dette kan også skrives som

x ↦−→ f(x)

I vores tilfælde er X mængden af belæg, Y mængden af påstande:

B ↦−→ H(P).

Ligesom andre (matematiske) funktioner eks.: x ↦→ x 2 ;dvs.f(x) =x 2 .

Logik og argumentationsteori; første forelæsning 13

Frugtplukkerne har

fået lønforhøjelse

Lønstigninger medfører

prisstigninger

Der må fortolkes

B ✲ P

H

Lønstigninger medfører

prisstigninger

B ✲ P

H

Prisstigninger er et onde

Frugtpriserne

vil stige

Frugtplukkerne skal ikke

have lønforhøjelse

Logik og argumentationsteori; første forelæsning 15

More magazines by this user
Similar magazines