FOKUS på samarbejde, åbenhed OG GOD KOMMUNIKATION kan ...

kammeradvokaten.dk

FOKUS på samarbejde, åbenhed OG GOD KOMMUNIKATION kan ...

FOKUS samarbejde,

åbenhed OG GOD

KOMMUNIKATION

kan skabe et bedre

VEJNET


HVAD?

Vejpartnering er et samarbejde mellem en kommune og entreprenør om vedligeholdelse af det

kommunale vejnet.

HVORFOR?

Formålet er at optimere udnyttelsen af de midler, der er afsat til vejvedligeholdelse, og at skabe

ro om løsningen af opgaven i en nærmere fastlagt årrække. I en pressemeddelelse, offentliggjort

den 13. juni 2012, har Udbudsrådet udtalt, at kommunerne kan hente penge, hvis der

skabes mere konkurrence om vejserviceopgaver. Kommuner, der har anvendt funktionsudbud

belægningsområdet, har oplevet en væsentlig forbedring af vejenes kvalitet.

HVORDAN?

Ved et udbud findes den private aktør, som via en samarbejdsaftale forpligtes til at stå for vedligeholdelsen

af det kommunale vejnet i eksempelvis 5 år. Samarbejdsaftalen er baseret et

hensyn til at finde de bedste løsninger vedligeholdelsen indenfor en forhånd fastsat økonomisk

ramme. Aftalen vil typisk være baseret enhedspriser, således at der baggrund af

fælles løbende drøftelser indgås separate aftalesedler mellem kommunen og entreprenøren for

så vidt angår de konkrete vedligeholdelses- eller udbedringsarbejder. Derved bevarer kommunen

en høj grad af indflydelse , hvor og hvordan arbejderne udføres, samtidig med, at

entreprenørens erfaringer med planlægning af arbejder udnyttes optimalt.

Samarbejdet mellem parterne bygger overordnet fælles målsætninger, åbenhed, tillid og

professionalisme. Dette indebærer, at parterne gensidig giver hinanden indsigt i den økonomi,

der er knyttet til sagen. Rammerne for samarbejdet fastlægges endeligt en workshop, hvor

de fælles mål aftales, og hvor samarbejdsformen konkretiseres.

Samarbejdsaftalen kan eventuelt suppleres med en incitamentsmodel med fokus deling af

besparelser, og/eller opfyldelse af aftalte kriterier for kvalitet og tid.


VEJPARTNERINGFORLØBET

VI TILBYDER

Vi skræddersyr vores bistand til kommunens konkrete behov og økonomi. Kommunen får

bistand et højt kvalificeret niveau til en konkurrencedygtig pris. Vi tilbyder derudover et

samarbejde om at oparbejde know-how i kommunen, således at kommunen fremadrettet bliver

fortrolig med etablering og udbud af vejpartnering og, om ønsket, andre samarbejdsaftaler.

Vores bistand kan konkret bl.a. omfatte:

• Rådgivning i forbindelse med kommunens beslutning om igangsætning af et

projekt om vejpartnering.

• Bistand under gennemførelse af udbudsprocessen, herunder udarbejdelse af

udbudsdokumenter og kontraktudkast.

• Processtyring i forbindelse med afholdelse af workshop, og løbende sparring

under forløbet af vejpartneringaftalen.


ADVOKATFIRMAET POUL SCHMITH

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith har en af Danmarks største udbudsafdelinger

med højt specialiserede udbuds- og kontraktadvokater, der rådgiver staten og andre offentlige

myndigheder, herunder kommuner og regioner.

Firmaets advokater har omfattende erfaring og ekspertise som juridiske rådgivere og sparringspartnere

i forbindelse med entreprise, udbud og indgåelse af samarbejdsaftaler. Forhandling og

indgåelse af komplekse kontrakter og projektstyring er også blandt vores spidskompetencer. Vi

har valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark, og styrer derved uden om eventuelle

habilitetskonflikter.

SÅ NEMT KAN DET BLIVE!

Kontakt os med henblik at aftale et uforpligtende møde. Fortæl os om kommunens interesser

og særlige situation, og hør nærmere om fordelene ved vejpartnering, og om de forskellige

muligheder, der er til rådighed, både for så vidt angår vejpartering og for brug af Advokatfirmaet

Poul Schmith.


KONTAKTINFORMATION

Kristian Hartlev

Partner, Advokat (H)

Tel: 72 30 73 70

Mobil: 25 43 03 11

har@kammeradvokaten.dk

Janne Vejlesby

Advokat (L)

Tel: 72 30 74 56

Mobil: 25 10 05 56

jav@kammeradvokaten.dk

Frederik Bue Johnsen

Advokat (L)

Tel: 72 30 78 34

Mobil: 50 77 84 40

fbj@kammeradvokaten.dk

More magazines by this user
Similar magazines