Undervisningsmateriale elever 040305. Rev

aabne.samlinger.dk

Undervisningsmateriale elever 040305. Rev

Undervisningsmateriale Olaf Rude. Retrospektiv Nedenstående materiale er udformet som en række arbejdsspørgsmål til eleverne. Det er opdelt i henholdsvis spørgsmål til de yngre og ældre elever. Materialet er nummeret, således at det følger samme opbygning som lærervejledningen. 1. DE UNGE ÅR Egetræer. Skejten, 1905. Storstrøms Kunstmuseum Skejten, 1909. Storstrøms Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billederne 2. Hvad forestiller de? 3. Kan billedet inddeles i forgrund, mellemgrund og baggrund? Og hvad ser du i billedets forskellige lag? 4. Hvilke linjer er de vigtigste i billederne? 5. Hvordan er farveholdningen i billerne? Er det de samme farver, kunstneren bruger, i de to billeder? 6. Hvordan er stemningen i de to billeder? 7. Hvor mange detaljer har kunstneren taget med, og er der forskel på dette i de to billeder? 8. Kan du se, hvad kunstneren har brugt til at male med? 9. Prøv selv at tegne eller male et træ. Hvordan vil du gengive bladene på træerne? Og hvordan har kunstneren løst denne opgave? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv de to billeder 2. Hvordan er de to billeder orienteret (vandret eller lodret)? 3. Hvilke linjer er de dominerende i billederne, og hvordan knytter de sig til billedernes formater? 4. Hvordan er billedernes farveholdning, og hvilken stemning fremhæver kunstneren derigennem? 5. Se nærmere på hvordan billederne er malet. Hvor har kunstneren brugt pensel, og hvor har han brugt spartel? 6. Hvad betyder brugen af henholdsvis pensel og spartel for maleriernes detaljerigdom? 1


7. Er der forskel i, hvordan rumvirkningen i malerierne er? 8. Prøv evt. med en hånd at dække for den øverste del af maleriet (rækken af egetræer) og betragt herefter maleriets nederste halvdel. Er det nemt at se, hvad billedet forestiller, eller fremhæves billedets abstrakte kvaliteter? 9. Find fx følgende billeder: Johan Rohde: Sildig Aften ved Havnemolen i Hoorn, 1893 (Den Hirschsprungske Samling) og L.A. Ring: Sommerdag. Roskilde Fjord. Frederiksværk, 1900 (Randers Kunstmuseum). Sammenlign motivet, stemningen og kompositionen med det største af billederne fra Skejten. Udsigt mod Marielyst, 1909-10. Storstrøms Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 2. Hvilken årstid er det, og hvordan kan du se det? 3. Hvilke farver har kunstneren brugt? Er der nogen farver, som adskiller sig fra de andre, og som man derfor lægger mere mærke til? 4. Prøv om du kan inddele billedet i en forgrund, mellemgrund og baggrund, og beskriv hvad du ser i billedets forskellige planer 5. Hvilke linjer i billedet er de vigtigste? 6. Er der kort eller langt ned til villaen i baggrunden? Du kan få hjælp, hvis du ser på plankeværket i billedet. 7. Kender du det sted Olaf Rude har malet? 8. Prøv at fortæl, hvordan du tror, der ser ud om sommeren på det sted, Olaf Rude har malet Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet. Tal fx om årstiden, farverne, linjerne, forgrund, mellemgrund og baggrund, billedets dybdevirkning 2. Hvordan er stemningen i billedet? 3. Kan du se, hvordan billedet er malet? Han kunstneren brugt palet eller pensel, og er farvelaget tyndt eller tykt? 2


4. Hvordan hænger fornemmelsen af den tætte sne og de nøgne træer sammen med billedets stemning? 5. Er billedets format med til at understrege dette, eller har det ingen betydning? 6. Hvad er det, kunstneren ønsker at fremhæve med Marielyst? Tænk fx over, hvordan samme sted er om sommeren 2. MODERNISMEN Komposition I, 1918. Statens Museum for Kunst Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Kan du få øje på noget, du kan genkende? 3. Hvilke farver har kunstneren brugt? 4. Er der nogen vigtige linjer i billedet? 5. Prøv at se på de enkelte farvede felter. Er kanterne som oftest lige eller er de skæve? 6. Forestil dig at billedet var lavet af papirstykker. Hvad tror du kunstneren har brugt til at lave stykkerne af? (har han revet papiret over med hænderne, eller har han brugt noget skarpt?) 7. Hjemme på skolen: Lav dit eget billede, men i stedet for at male det, så lave det med andre materialer, fx farvet karton og avispapir. Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Kan billedet inddeles i forgrund, mellemgrund og baggrund? 3. Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 4. Ønsker kunstneren at gengive en fornemmelse af rum, eller virker billedet primært fladt? 5. Er der brugt lys og skygge i billedet? Hvordan hænger det sammen med ovenstående spørgsmål? 6. Hvordan er afgrænsningen af de enkelte farvede felter? 7. Hvilken sammenhæng har dette med barberbladet, som ses i nederste højre hjørne? 8. Billedet vakte stor forargelse, da det blev udstillet første gang. Kan du gætte hvorfor? 9. Maleriet er i høj grad inspireret af Pablo Picassos arbejder. Prøv at gå ind i rummet med opstillinger og find Interiør. Aage Jacobæus i sit hjem i Rønne. Bag den portrætterede hænger 3


Picassos Opstilling med guitar og flasker, 1916. Kan du se nogen ligheder imellem Rudes og Picassos billede? Norsk landskab, 1919. Storstrøms Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det, og kan du genkende noget i billedet? 3. Hvilke farver har kunstneren brugt? 4. Er der nogen farver, som skiller sig ud fra de andre, og som man lægger mere mærke til, end de andre? 5. Hvis ja, hvor ser du dem? 6. Hvorfra har kunstneren set motivet? (Er der tale om frø-, normal- eller fugleperspektiv?) 7. Prøv at forestille dig, hvordan motivet havde set ud, hvis kunstneren havde skildret det fra frøperspektiv? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Kan billedet inddeles i forgrund, mellemgrund og baggrund? 3. Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? 4. Ønsker kunstneren at gengive en fornemmelse af rum, eller virker billedet primært fladt? Prøv f.eks. at inddrage lysvirkningen i billedet i dine overvejelser 5. Hvordan er billedets farveholdning? 6. Er der nogen farver, som skiller sig ud? 7. Hvor er de placeret, og hvilken virkning har de? 8. Hvordan hænger billedets farveholdning sammen med den geografiske lokalitet (Norge)? 9. Hvordan tror du kunstneren ville have skildret en badeby ved den franske Riviera? 3. DE SENE LANDSKABER Forår. Landskab med en allé, 1926 Statens Museum for Kunst 4


Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 3. Kan billedet inddeles i forgrund, mellemgrund og baggrund? 4. Hvilke ting er med til at inddele billedet? 5. Hvad ser du i billedets forskellige lag? 6. Hvilken årstid er det? 7. Hvordan kan du se det? 8. Hvilke farver har kunstneren brugt? 9. Prøv at forestille dig, hvilke farver kunstneren ville have brugt, hvis det var et efterårsbillede? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Gør rede for billedets komposition (forgrund, mellemgrund og baggrund; hvor ligger de centrale linjer; hvor er billedets forsvindingspunkt, mv.) 3. Hvilken retning trækkes beskuerens blik i: mod forsvindingspunktet eller mod de bagvedliggende huse? 4. Hvordan er billedets farveholdning? 5. Hvordan hænger farverne sammen med den årstid, der skildres i maleriet? 6. Hvilken virkning har det, at kunstneren har beskåret billedet, så trækronerne ikke er med i billedet? 7. Betoner træerne billedets dybde eller flade? Storm og regn, 1929. Privateje Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvilke farver har kunstneren brugt? 3. Hvilken årstid tror du, det er? 4. Hvordan er vejret i billedet? 5. Fortæl hvordan penselstrøgene ser ud? (Er de små vs. store; tynde vs. tykke; langsomme vs. hurtige) 5


6. Hvordan passer det sammen med årstiden og vejret? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvilken årstid er der formentlig tale om? 3. Hvordan er vejret 4. Se nøje på, hvorledes penselstrøgene ser ud og er sat på. Hvordan hænger det sammen med ovennævnte spørgsmål 5. Hvilke farver bruger kunstneren 6. Dækker farverne hele lærredet? 7. Hvilken stemning hos kunstneren formidler det? 6. Hvorfor har han valgt et havmotiv til netop dette billede? 7. Er der spor af civilisation (/menneskeskabte elementer?) i billedet? 8. Hvorfor/hvorfor ikke? Uden titel (Bornholmsk landskab), udateret. Tilhører Danske Bank Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 3. Inddel billedet i forgrund, mellemgrund og baggrund for fortæl, hvad du ser i de forskellige dele af billedet 4. Hvilke farver ser ud i billedet? 5 Hvilke linjer er de vigtigste i billedet? 6. Hvad er med til at bryde de vandrette linjer? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Redegør for billedets komposition, tal mere om forgrund, mellemgrund og baggrund, og om, hvad kunstneren har placeret i de forskellige zoner af billedet 3. Hvilke linjer er de dominerende? 4. Hvilken betydning har flagstangen i den forbindelse? 6


5. Hvilken stemning formidler billedets farver? 6. Hvordan har kunstneren sat farverne på lærredet? (er den pastos vs. tyndt påsat; dækker den hele fladen vs. lader dele stå uden farve) 7. Se nærmere på havet. Kan du få øje på skibe? Hvis ja, hvordan opnår kunstneren den effekt? 8. Prøv at gå helt tæt på nederste venstre del. Kan du se, hvad det forestiller, når du kommer helt tæt på? Minder det om en anden type maleri, du måske kender? 4. PORTRÆTTERNE Aage Jacobæus i sit hjem i Rønne, 1928. Bornholms Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet (fx farver, linjer, lys/skygge) 2. Hvad forestiller det? 3. Opdel billedet i forgrund, mellemgrund og baggrund, og fortæl, hvad du ser i billedets forskellige lag 4. Hvor er den portrætterede placeret i billedet? 5. Hvad laver han? 6. Hvad betyder det, at han ikke er placeret i billedets midte, og at han er i færd med at læse i en bog? 7. Hvad tror du, at manden på billedet arbejder med? 8. Er han rig eller fattig? 9. Hvilket forhold tror du Olaf Rude havde til manden på billedet? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Redegør for billedets komposition 3. Opdel billedet i forgrund, mellemgrund og baggrund 4. I hvilken zone er den portrætterede placeret? 5. Understreges han som billedets vigtigste element? 6. Hvorfor/hvorfor ikke? 7


7. Hvad befinder sig i billedets geometriske centrum og er derfor af kunstneren tildelt en betydningsfuld placering? 8. Hvad er det for et interiør, han befinder sig i? 9. Hvad fortæller dette om den portrætterede? 10. Kan du genkende nogen af malerierne på bagvæggen i maleriet? 11. Hvordan tror du, at Olaf Rude kendte den portrætterede? Fru Elna Fonnesbech-Sandberg, 1933. Nordjyllands Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 3. Hvilke farver ser du i billedet? Er der nogen, der tiltrækker sig mere opmærksomhed end andre? 4. Se godt på billedet. Hvad er det for et rum, kvinden befinder sig i og prøv at beskrive den stol, hun sidder i? 5. Hvor meget af kvinden har kunstneren malet? 6. Beskriv måden hun sidder på 7. Virker hun imødekommende? 8. Tror du, hun kendte Olaf Rude godt? 9. Forestil dig, at kvinden ville fortælle os om sit liv. Hvad tror du, at hun ville fortælle? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Redegør for billedets komposition 3. Beskriv kvindens kropssprog og mimik 4. Virker hun åben og udadvendt eller tilknappet og bestemt? 5. Se nærmere på hendes klædedragt og overvej, hvilket indtryk den er med til at formidle af hende 6. Hvilken type rum befinder kvinden sig i, og hvad er det for en stol, hun sidder i? 7. Hvilken del af kvinden har kunstneren lagt størst vægt på at karakterisere? Overvej om farverne medvirker til at formidle dette indtryk 8. Hvilke egenskaber ved hende er dette med til at understrege? 8


9. Prøv at flyt jer rundt i forhold til billedet, men hold øje med hendes ansigt. Kan man undslippe kvindens blik? 10. Sammenlign dette billede med portrættet af Aage Jacobæus. Bemærk størrelsesforskellen imellem dem samt forskellen i malemåde. Hvad fortæller dette om kunstnerens forhold til de portrætterede? 5. OPSTILLINGERNE Nature morte med franskbrød, 1918. Storstrøms Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 3. Kan du genkende nogen af genstandene? 4. Prøv at fortælle fra hvilken synsvinkel de forskellige genstande er set? 5. Hvad står genstandene på? 6. Er det hverdagsagtige ting eller lidt finere ting, vi ser? 7. Hvilke linjer er de vigtigste i billedet? 8. Er billedet roligt eller uroligt? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Redegør for billedets komposition 3. Hvilke linjer er de dominerende i billedet? 4. Gør rede for hvilke synsvinkler kunstneren bruger i billedet 5. Hvad opnår kunstneren ved at bruge flere forskellige synsvinkler i samme billede? 6. Er billedudtrykket statisk eller dynamisk? 7. Er genstandene i billedet udtryk for et tilfældigt øjebliksbillede, eller er de arrangeret og komponeret med henblik på at opnå bestemte billedmæssige virkninger? Nature morte blå dug, 1943. Horsens Kunstmuseum Arbejdsspørgsmål til de yngre elever: 9


1. Beskriv billedet 2. Hvad forestiller det? 3. Hvilke farver har kunstneren brugt? 4. Hvem tilhører hatten? 5. Hvor befinder hattens ejermand sig henne i forhold til billedet? 6. Virker det som om, han lige har rejst sig og er gået, eller har kunstneren omhyggeligt arrangeret tingene på bordet? Arbejdsspørgsmål til de ældre elever: 1. Beskriv billedet 2. Redegør for billedets komposition 3. Sammenlign dette billede med Nature morte med franskbrød. Virker dette billede lige så arrangeret som det andet? 4. Hvorfor/hvorfor ikke? 5. Hvad er det for en type genstande, vi ser på bordet? 6. Hvem tilhører hatten, og hvor er vedkommende henne? 7. Hvor befinder beskueren sig i forhold til billedet? 10

More magazines by this user
Similar magazines