Instruktion til historiske lege

aabne.samlinger.dk

Instruktion til historiske lege

Historiske lege til frikvarteret Bankekød eller Godmorgen Antal: min. 6 deltager. Redskaber: ingen. Plads: Græsplæne eller andet større areal, hvor man kan løbe. Deltagerne står i en rundkreds uden at holde hinanden i hånden. En person går uden for kredsen og vælger en i kredsen som han/hun giver et let klap på skulderen og råber: ”god morgen”. Der, der er blevet ramt, skal løbe med uret rundt om kredsen, mens den der klapper skal løbe den modsatte vej. Når de to mødes skal de hilsen på hinanden ved enten at klappe hinanden i hænderne (eller stoppe op og bukke/neje) og sige: ”godmorgen”. Den der sidst når den tomme plads, skal være ny klapper. Livets lange landevej Antal: min. 6 deltager. Redskaber: ingen. Plads: Græsplæne eller andet større areal. Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænder og ansigtet vendt mod midten. En pige vælges til at stå i midten og pigerne i kredsen danser rundt mens de synger: ”Åh (pigens navn) vil du ride på livet lange landevej med (navnet på en af drengene fra Instruktion til historiske lege Skole som i gamle dage klassen) ved din side, svar ja eller nej”. Derpå synger pigen i midten sit svar: ”(Ja/nej) jeg vil gerne ride på livets lange landevej. Med (navnet på drengen) ved min side for ham (elsker/hader) jeg”. Leger fortsætter indtil alle pigerne i kredsen har prøvet at stå i midten. Kysse dørkællingen Antal: min. 1 deltager. Redskaber: en dør Plads: hvor som helst der er en dør, en væg eller en mur. Deltageren stiller sig med ryggen mod en dør. Hænderne løftes op over hovedet indtil håndfladerne rører døren. Nu gælder det om at bøje sig så meget bagover, at man kan kysse døren / dørkællingen. Legen kræver en smidig krop og man ender med at gå helt i bro. Evt. kan en voksen eller en kammerat støtte i starten. Regimentsfanger Antal: min. 5 deltagere Redskaber: ingen. Plads: stor stue eller gymnastiksal. Et barn vælges som fanger og skal forsøge at fange de andre deltagere. Børnene der bliver fanget skal danne en kæde som sammen fortsætte med at indfange de øvrige deltagere. Når der er kommet fire personer i kæden deles den i to par, der fortsætter hver for sig. Legen slutter, når alle deltagere er blevet fanget. 1


Gimle Antal: 2‐10 deltagere Redskaber: Kugler af glas, sten eller ler. Plads: Faststampet jævn jord. Lav fem huller i kreds omkring et sjette hul i midten. Alle spillere lægger to kugler i midterhullet, der udgør puljen til vinderen. Deltagerne sætter sig ved en startlinje ca.2‐3 meter fra hullerne og triller på skift en kugle i midterhullet. Den det lykkes for vinder hele puljen. Hvis en kugle ryger ned i et af de mindre huller er den tabt og lægges i midterhullet. De kugler, som ikke rammer ned i nogle af hullerne, må spillerne bruge igen i en ny runde. Spillet fortsætter indtil en spiller har vundet hele puljen. Klinke Antal: min. 2 deltagere Redskaber: knapper, småsten eller kugler Plads: 1x1 meter ved en mur. En af deltagerne kaster en knap eller særlig markeret sten (”udlæggeren”) op af en mur. Deltagerne skiftes herefter til at kaster sten, knapper eller kugler op af muren og det gælder om at komme nærmest ”udlæggeren”. Male peber Antal: 2‐10 deltagere (lige antal) Redskaber: ingen. Plads: stor stue eller gymnastiksal. Børnene står parvist med ansigtet mod hinanden og med hinanden i hænderne på kryds. Tåspidserne sættes mod hinanden og overkroppen lænes bagud. Parrene svinger herefter med små sidetrin højre om hurtigere og hurtigere. Hvis der er 4‐10 deltagere kan man lave en karrusel. Deltageren stiller sig op i en rundkreds med hinanden i hænderne. Hver anden sætter tåspidserne mod hinanden i midten af kredsen, mens kroppen og armene holdes strakte. De der står kører de andre højre om hurtigere og hurtigere. Instruktion til historiske lege Skole som i gamle dage Bro, bro brille Antal: Min. 5 deltagere, gerne flere. Redskaber: En stok eller et reb (kan undværes). Plads: plæne, gård eller gulv, hvor der er plads til at danse. En sangleg, hvor to deltagere danner bro ved at holde hinanden i hænderne og løfte armene i vejret. De øvrige deltagere står i en kæde med hænderne på skuldrene af hinanden og synger: ”Bro bro brille, Klokken ringer elleve. Kejseren står på sit høje hvide slot. Så hvidt som et kridt, Så sort som et kul. Fare, fare, krigsmand, Døden skal du lide, Dén der kommer allersidst Skal i den sorte gryde. Første gang så la’r vi ham gå, Anden gang så ligeså, Men tredje gang så ta’r vi HAM ‐ ‐ Og putter ham i gryden.” Sangen synges, mens kæden bevæger sig under broen – når sidste ord synges (”gryden”), sænker broen armene og fanger en deltager. Den fangede skal derefter vælge én af to modsætninger (sol‐måne, hund‐kat, osv.), som på forhånd er aftalt af de to deltagere, som udgør broen. Valget afgøres hviskende og er hemmeligt. Den fangne stiller sig bag den person fra broen, der repræsenterer det valgte, f.eks. bag sol eller bag måne. Legen gentages, indtil alle i kæden er fanget. Afslutningsvis foregår en styrkeprøve mellem de to rækker. De, der danner broen, holder i hver sin ende af en stok. Deltagerne i rækkerne bag dem holder om maven på hinanden og trækker baglæns. Dét hold, som får stokken, har vundet. Hvis der er mange med i legen, kan man have flere broer. 2


Tornerose Antal: Min. 15, gerne mange. Redskaber: Ingen Plads: plæne, gård eller gulv, hvor der er plads til at danse, evt. en gymnastik sal. En sangleg, hvor der synges følgende sang: 1.vers: Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn Tornerose var et vakkert barn vakkert barn! De andre vers synges på samme måde: 2. Hun boede på sit høje slot ‐ 3. Da kom den onde fe derind ‐ 4. Nu skal du sove i hundrede år 5. Da voksed op en tjørnehæk 6. Og hækken voksed kæmpehøj 7. Da kom den gode prins derind 8. Nu skal du ikke sove mer ‐ 9. Nu alle hjerter glæder sig Inden legen går i gang vælges der én Tornerose, en ond fe og en prins. Ved første vers går børnene i 2 kredse: Hækken og slottet, den ene uden om den anden. Tornerose står inde i slottet, feen og prinsen står udenfor hækken. Ved andet vers går inderste kreds med hænderne oppe, når der synges "Hun boede" og ned på "høje slot". Og videre ved de næste vers: 3. Feen kommer ind. 4. Feen rører ved Torneroses øjne. 5. Yderste kreds som ved vers 2. 6. Endnu højere, kredsen mindre. 7. Prinsen kommer ind. 8. Han tager Tornerose ved hånden. 9. Alle danser rundt i ring. Instruktion til historiske lege Skole som i gamle dage Bjørnen sover Antal: min. 4‐5 personer. Redskaber: ingen Plads: plæne, gård eller gulv, hvor der er plads til at danse og løbe. Sangleg/fangeleg, hvor der synges: Bjørnen sover, bjørnen sover, i sit lune bo! Han er ikke farlig, når man blot er varlig! Men man kan dog, men man kan dog, aldrig på ham tro! Inden legen går i gang vælges der en bjørn. Bjørnen ligger og sover midt på gulvet. De øvrige børn går enkeltvis efter hinanden i rundkreds om bjørnen. De lister for ikke at vække bjørnen. Gentages hvor de går modsat. Børnene synger kraftigere, og børnene går ret op med korslagte arme. De står stille og truer med højre pegefinger af bjørnen, og på "tro" tramper de. Bjørnen vågner og farer efter dem. Den, der bliver fanget, skal være bjørn næste gang. 3

More magazines by this user
Similar magazines