Bachelor - Forskning

pure.iva.dk

Bachelor - Forskning

Stine Bo Christensen Bachelor 25-05-2011

i øvrigt. Grundet nye forbrugsmønstre er vi i dag mere bevidste om, at produkter skal indeholde et

vist oplevelsesaspekt, da dette kan appellere til det, vi ønsker at vise, at vi er.

I henhold til de begreber jeg i de følgende afsnit skitserer, som værende af væsentlig betydning for

viden- og oplevelsessamfundet, vil jeg se på, hvordan disse kan inkluderes på biblioteket. Grunden

hertil er, at biblioteket er en vigtig aktør i nutidens samfund og for ikke at blive en forældet

institution, må det følge med tiden og de tendenser, der viser sig i dag.

Man anvender de forskellige begreber som parametre til at kunne forbedre bibliotekets kvalitet.

Selvom disse begreber er komplekse og umålbare, bruger man dem som målestok for at se på, om

man har et godt bibliotek. Et sådant bibliotek i viden- og oplevelsessamfundet har i højere eller

mindre grad nogle af elementerne fra disse forskellige begreber. Hvis et bibliotek sidder fast i

tendensen til at være en bogsamling og/eller dannelsesinstitution, vil det højst sandsynligt også

opleve manglende tilstedeværelse fra brugerne, da det ikke er det, de efterspørger i dag. Et bibliotek

uden brugere kan uden tvivl angives som værende et mindre godt bibliotek.

5.1 Oplevelsesøkonomi

I forlængelse af den nye higen efter oplevelser, er begrebet oplevelsesøkonomi opstået. De to

lektorer og forskere ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Henrik Hvenegaard Rasmussen

og Henrik Jochumsen beskriver i artiklen ”Ej blot til oplysning” (2008, s. 168), at den tyske

sociolog Gerhard Schulze på baggrund af en livsstilsundersøgelse allerede i 1992 konkluderer, at

oplevelser og søgen efter oplevelser er blevet en afgørende komponent i mange menneskers liv.

Men det er først senere, at begrebet bliver en kendt del af vores alles hverdag. Begrebet

oplevelsesøkonomi er oprindeligt defineret af Pine & Gilmore i 1999 i bogen ”The Experience

Economy”. Det kommer efterfølgende til Danmark i 2000, hvor Erhvervsministeriet og

Kulturministeriet i samarbejde udgiver redegørelsen ”Danmarks kreative potentiale”. Denne

præsenterer en idé om at kombinere erhvervs- og kulturlivet og på den måde skabe ny vækst, der

giver innovation, kreativitet og idérigdom til erhvervsudviklingen. Redegørelsen er udgivet samme

år som den seneste bibliotekslov, der udgør begyndelsen på den tredje fase af biblioteksudviklingen.

Oplevelsessamfundet som vi kender det i Danmark, tager derfor naturligt afsæt heri.

I artiklen ”Ej blot til oplysning” (2008, s. 168) analyseres begrebet oplevelsesøkonomi videre.

Oplevelsesøkonomi handler om, at virksomheder baserer deres salg af varer på oplevelser. I dag,

hvor der er en stigende global konkurrence i stort set alle virksomheder, må man tilbyde noget ud

over de gængse; pris, kvalitet og service. Og det er her oplevelserne kommer ind i billedet. Hvis

Vejleder: Jan Graulund Det Informationsvidenskabelige Side 15 af 37

Akademi

More magazines by this user
Similar magazines