Bachelor - Forskning

pure.iva.dk

Bachelor - Forskning

Stine Bo Christensen Bachelor 25-05-2011

1. Indledning

Det danske folkebibliotek 1 er en institution, der gennem tiden løbende har forandret og udviklet sig.

Som kommende bibliotekar er det interessant at følge udviklingen og gøre sig tanker om, hvordan

man selv bedst muligt vil kunne have positiv indflydelse på denne. Min første motivation for dette

projekt lå derfor i biblioteksudviklingen, og jeg undredes over, hvordan et ”godt” og et ”dårligt”

bibliotek ser ud i dag. Men samtidig havde jeg mine tvivl omkring, hvordan man kan måle et

biblioteks kvalitet i dag og dermed vurdere det som værende enten det ene eller det andet. Derfor

dykkede jeg ned i ”Biblioteksstatistik for Folke- og Forskningsbiblioteker 2009” 2 , for at finde to

kommuner, der kunne sammenlignes med henblik på dette. Jeg havde dog på forhånd en hypotese

om, at vi i dag måler bibliotekernes kvalitet på andre parametre end dem, der vises i

biblioteksstatistikken, hvilket dermed på forhånd gjorde mig skeptisk for disse resultater.

Biblioteket i dag har få lovbestemte krav, men derudover stor frihed til at bestemme, hvad det

tilbyder borgerne. Derfor bliver der naturligvis en stor mangfoldighed på bibliotekerne rundt om i

landet. Det kan dermed være vanskeligt at sige, om man har at gøre med et bibliotek af god eller

dårlig kvalitet. Der er mange faktorer, der spiller ind, når man beskæftiger sig med disse begreber.

For nogle vil det handle om udlånstal, for andre om besøgstal og for nogle andre igen om noget helt

tredje. Det, der var et kriterium for et godt bibliotek tidligere, er ikke nødvendigvis det samme i

dag. Biblioteket har skiftet rolle i takt med samfundets udvikling og tilkomsten af mange nye

medier. Det samfund vi befinder os i i dag, betegnes viden- og oplevelsessamfundet. Det er en af

bibliotekets vigtigste evner at kunne følge med det samfund, det befinder sig i. Det bliver derfor et

mål for biblioteket, både eksplicit og implicit, at inkludere de tendenser, der ses i det nuværende

samfund, hvor viden og oplevelser er i højsæde.

Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering:

2. Problemformulering

Set i lyset af udviklingen på de danske folkebiblioteker, hvordan vil man da kunne sige, hvad

”et godt bibliotek” er i 2010’erne?

For at besvare dette spørgsmål, vil jeg forholde mig til følgende problemstillinger:

1 Herefter betegnet ”biblioteket”. Man skal være opmærksom på, at jeg i min betegnelse af biblioteket ikke inkluderer

forsknings- og uddannelsesbiblioteker, men kun tænker på det almindelige folkebibliotek, da det er her mit fokus for

projektet ligger.

2 Herefter betegnet ”biblioteksstatistikken”.

Vejleder: Jan Graulund Det Informationsvidenskabelige Side 3 af 37

Akademi

More magazines by this user
Similar magazines