Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

Valg af de 2 medborgercentre

De to medborgercentre ligger begge i Odense kommune, hvorved udfaldet af vores

analyse af medborgercentrene ikke er påvirket af individuelle kommunale forhold.

Før der var tale om betegnelsen medborgercenter, har Vollsmose Bibliotek,

sammen med Community Center Gellerup, fungeret som en slags rollemodeller

eller frontløbere i forhold til medborgercentertanken. De har i et tidligt stadie haft

fokus på, hvilken rolle biblioteket kan spille i forhold til at skabe kulturelle og sociale

samlingspunkter i udsatte boligområder (Niegaard, 2008). Vollsmose Biblioteket har

bl.a. været udflugtsmål for andre biblioteker som inspirationskilde i forbindelse med

deres opstart som medborgercentre.

Medborgercenter Dalum er opstartet i et helt nyt hus og har derfor ikke en

bagvedliggende historie på samme måde som Medborgercenter Vollsmose har det.

I forhold til spørgsmålet omkring, hvordan man kommer fra idé til implementering

af et medborgercenter, er dette i udstrakt grad relateret til Medborgercenter

Dalum. Det skyldes, at medborgercenterfunktionen i Vollsmose i højere grad kan

betragtes som et glidende forløb, der har strakt sig over en årrække, hvorimod

Medborgercenter Dalum har en mere præcis opstartsdato.

Ligeledes skal det tilføjes, at vi i specialet benytter betegnelsen Medborgercenter

Vollsmose, da det er denne betegnelse, der benyttes i ansøgningen til Styrelsen for

Bibliotek og Medier. I praksis er der dog lidt uklarheder omkring, hvad den reelle

betegnelse egentlig er for det samlede hus. Nogle medarbejdere i huset mener

betegnelsen Kulturhus er mest dækkende, hvor andre synes, at denne term kun

henviser til Kulturhuset ovenpå og ikke huset som helhed. Områdeleder i Vollsmose

Bibliotek Kambiz K. Hormoozi (bilag 2) siger, at indtil videre kalder det samlede hus

sig i daglig tale for et bofællesskab eller VoKu-familien, sidstnævnte står for

Vollsmose Kulturhus familien.

Metode

14

More magazines by this user
Similar magazines