Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

pure.iva.dk

Et anderledes bofællesskab.pdf - Forskning - IVA

Forord

Gennem specialeforløbet har vi været afhængige af en række menneskers goodwill,

for at kunne lave dette casestudie. Derfor vil vi gerne sige tak til Jytte Christensen,

fra Odense Centralbibliotek, for at være en stor inspirationskilde og skyde projektet

i gang, omend det nok har taget en lidt anden drejning end, hvad vi først startede

ud med. Dernæst ønsker vi at takke vores respondenter fra Medborgercenter

Dalums daglige team: Gitte Larsen (projektleder), Thomas B. Hansen (Dalum

Ungdomsskole) og Preben Munch (Kristiansdal Boligforening, Afdeling 34) for med

så kort varsel at trække tid ud af deres kalender til at tale med os om opstart og

udvikling af projektet samt deres forventninger og erfaringer omkring samarbejdet i

projektet. Vi ønsker også at takke Peter Hansen (områdeleder for Dalum Bibliotek)

for at få lov til at høre mere dybdegående om bibliotekets rolle i projektet.

Ligeledes ønsker vi at takke Kambiz K. Hormoozi (områdeleder for Vollsmose

Bibliotek) for at give os et indblik i Medborgercenter Vollsmose. Også tak til Egon

Jensen (leder af Vollsmoses Mælkebøtter) for at give et indblik i, hvordan man kan

organisere frivillighed i et medborgercenter og tak til hans fire lektiehjælpere for at

give os et indblik i deres tanker om det at være frivillige, og hvad der driver dem i

deres virke.

Til slut vil vi gerne takke vores vejleder Hans Elbeshausen for at hjælpe os med at

holde sammen på trådende og holde os på jorden i flyvske tider.

Merete Rübner Laursen & Anne Mette Kragsig Kristensen

København, juli 2011

Forord

2

More magazines by this user
Similar magazines