Fuld bachelor

pure.iva.dk

Fuld bachelor

Bachelorprojekt 2010, Udformet af: Kenneth Juul Larsen

Det Informationsvidenskabelige Akademi, Maj 2010

Indledning

I 1964 vedtog man at alle folkebibliotekerne, udover at anskaffe litteratur, nu også skulle anskaffe

andet egnet materiale 1 . Dette gjorde at man nu havde muligheden for at anskaffe musik og oprette

afdelinger for musik, og decideret musikbiblioteker.

Udviklingen førte til at man i 2000 vedtog en lov. Denne ekspliciterede at musik skulle anskaffes 2 .

Under betegnelsen musikbærende materiale, blev det nu obligatorisk for biblioteker, at inden 2003

skulle de alle have en musiksamling.

Det er nu ti år siden man fik den nye lov. Man kan savne noget fornyelse. Musikken er i udvikling,

og med de mange elektroniske tilbud, både i BDI regi, men også på internettet for lånerne, er det

nødvendigt at man har øje for nyskabelse. Materialevalget med de nye midler, er både blevet

nemmere for bibliotekaren at udføre, men samtidig fylder materialevalget mindre, som opgave at

udføre for bibliotekarer.

Når man ser på materialevalgsprofilen for de biblioteker jeg har udvalgt; Vejle, Frederiksberg,

Guldborgsund, Ikast-Brande, Odense, samt filialerne i Hvidovre bibliotekerne, er tendensen at man

baserer sit valg på lov om biblioteksvirksomhed fra 2000. Aktualitet, kvalitet og alsidighed, bliver

de kriterier man stiller op for en udgivelse. Det man dog glemmer, er at kvalitet er en størrelse som

kan komme til diskussion. Det ender i en subjektiv holdning, fra den enkelte bibliotekars side, og

diskussionen starter atter forfra.

Kravet om at musikbærende materialer skal stilles til rådighed, gør at man må forholde til genrer,

lånernes efterspørgsel og hvorledes man ønsker at opbygge sin samling. Derfor har jeg med en

praktisk tilgang, undersøgt hvordan man udfører materialevalget, og hvordan man har udformet en

politik for dette.

1 Rotunden nr.23, marts 2006, s.8, http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/rotunden-

pdf/Rotunden23_lille.pdf

2 LOV nr 340 af 17/05/2000, http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={00F0018D-D6F3-437D-BAB2-F43C06D3F4C2}

4

More magazines by this user
Similar magazines